Oikeuden päätöksien taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2018 - Käynnissä

Tutkimushanke tarkastelee oikeuden päätöksien sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia perheille.

oikeussali

Tutkimuksessa yhdistetään useita rekisterejä, jotka mahdollistavat lasten ja vanhempien tulemien seuraamisen ajassa. Tutkimuksessa hyödynnetään tietoa oikeuden päätöksistä ja käytetään hyväksi tuomarien määräytymisen satunnaisuutta. Tutkimushanke pyrkii antamaan vastauksen kolmeen kysymykseen: 1) Miten lasten huoltoriitapäätökset ovat yhteydessä lasten ja vanhempien myöhempiin tulemiin. 2) Miten huostaanotto päätökset vaikuttavat lapsiin ja heidän vanhempiinsa. 3) Miten vankilatuomiot vaikuttavat perheiden hyvinvointiin?

Kristiina Huttunen [email protected]

Andrés Barrios FernándezKristiina Huttunen Kristiina HuttunenNostoSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoSuomen AkatemiaTulonjako ja eriarvoisuus