Oikeuden päätöksien taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2018 - 2023

Tutkimushanke tarkastelee oikeuden päätöksien sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia perheille.

oikeussali

Tutkimuksessa yhdistetään useita rekisterejä, jotka mahdollistavat lasten ja vanhempien tulemien seuraamisen ajassa. Tutkimuksessa hyödynnetään tietoa oikeuden päätöksistä ja käytetään hyväksi tuomarien määräytymisen satunnaisuutta.

Tutkimushanke pyrkii antamaan vastauksen kolmeen kysymykseen:
1) Miten lasten huoltoriitapäätökset ovat yhteydessä lasten ja vanhempien myöhempiin tulemiin.
2) Miten huostaanotto päätökset vaikuttavat lapsiin ja heidän vanhempiinsa.
3) Miten vankilatuomiot vaikuttavat perheiden hyvinvointiin?

Tutkimusta rahoittaa: Suomen Akatemia

Yhteistyökumppanit: LSE, Aalto-yliopisto

Vastuututkija: Kristiina Huttunen, [email protected], +358 295 519 423

Andrés Barrios FernándezKristiina Huttunen Kristiina HuttunenSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoSuomen AkatemiaTulonjako ja eriarvoisuus