VATT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen sammanträder varje månad och bistår överdirektören vid att leda och utveckla VATT.

Ledningsgruppen handhar alla för vår verksamhet viktiga frågor.

Ledningsgruppens sammansättning

Anni Huhtala, överdirektör
Essi Eerola, forskningsdirektör
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Marjo NygrenEkonomichef
Auli Karra, informationschef, ledningsgruppens sekreterare
Ilpo Kauppinen, forskare, personalrepresentant