VATT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen sammanträder varje månad och bistår överdirektören vid att leda och utveckla VATT.

Ledningsgruppen handhar alla för vår verksamhet viktiga frågor.

Ledningsgrupp:

Anni Huhtala, överdirektör, ordförande
Essi Eerola, forskningsdirektör
Anna-Maija Juuso, kommunikationsdesigner, representant för JUKO
Auli Karra, kommunikationsexpert, ledningsgruppens sekreterare
Ilpo Kauppinen, forskare, personalrepresentant
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Marjo Nygren, ekonomichef

Utvidgad ledningsgrupp:

Anni Huhtala, överdirektör, ordförande
Essi Eerola, forskningsdirektör
Anna-Maija Juuso, kommunikationsdesigner, representant för JUKO
Seppo Kari, ledande forskare
Auli Karra, informationschef, ledningsgruppens sekreterare
Ilpo Kauppinen, forskare, personalrepresentant
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Tomi Kyyrä, forskningsprofessor
Marita Laukkanen, ledande forskare
Teemu Lyytikäinen, ledande forskare
Marjo Nygren, ekonomichef
Tuomas Pekkarinen, forskningsprofessor