VATT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen sammanträder varje månad och bistår överdirektören vid att leda och utveckla VATT.

Ledningsgruppen handhar alla för vår verksamhet viktiga frågor.

Ledningsgrupp:

Mikael Collan, överdirektör, ordförande
Essi Eerola, forskningsdirektör
Hanna Kemppainen, kommunikationsexpert
Ilpo Kauppinen, specialforskare, personalrepresentant
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Marjo Nygren, ekonomichef

Utvidgad ledningsgrupp:

Mikael Collan, överdirektör, ordförande
Essi Eerola, forskningsdirektör
Hanna Kemppainen, kommunikationsexpert
Ilpo Kauppinen, specialforskare, personalrepresentant
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Seppo Kari, ledande forskare
Tomi Kyyrä, forskningsprofessor
Marita Laukkanen, ledande forskare
Teemu Lyytikäinen, ledande forskare
Marjo Nygren, ekonomichef
Tuomas Pekkarinen, forskningsprofessor