VATT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen sammanträder varje månad och bistår överdirektören vid att leda och utveckla VATT.

Ledningsgruppen handhar alla för vår verksamhet viktiga frågor.

Ledningsgrupp:

Mikael Collan, överdirektör, ordförande
Essi Eerola, forskningsdirektör
Ilpo Kauppinen, specialforskare, personalrepresentant, Tanja Saxell, specialforskare, suppleant
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Marjo Nygren, ekonomichef
Ville Pernaa, kommunikationschef

Utvidgad ledningsgrupp:

Mikael Collan, överdirektör, ordförande
Essi Eerola, forskningsdirektör
Ilpo Kauppinen, specialforskare, personalrepresentant, Tanja Saxell, specialforskare, suppleant
Markku Kivioja, ekonomi- och förvaltningsdirektör
Marjo Nygren, ekonomichef
Ville Pernaa, kommunikationschef
Seppo Kari, forskningsledare, ledande forskare
Marita Laukkanen, forskningsledare, ledande forskare
Teemu Lyytikäinen, forskningsledare, ledande forskare
Tuomas Matikka, forskningsledare, ledande forskare
Tuomas Pekkarinen, forskningsledare, forskningsprofessor