Ekonomins situationsrum stödjer snabba beslut i coronaviruskrisen

Helsinki GSE, VATT och Statistikcentralen har som mål att tillhandahålla information om utvecklingen i företagssektorn, på arbetsmarknaden och i hela samhället så gott som i realtid.

Helsinki GSE

*Uppdaterad nyhet*

Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), som är specialiserad på ekonomisk forskning och undervisning, VATT och Statistikcentralen har grundat ett situationsrum för ekonomi. Situationsrummet producerar information som stöd för finanspolitiska beslut till ministerier och andra offentliga instanser under coronaviruskrisen.

Varannan vecka publicerar situationsrummet en rapport om coronakrisens konsekvenser.  Vi informerar om kommande rapporter på Helsinki GSE:s webbplats och på Helsinki GSE:s och VATT:s Twitter-konton.

Publicerade rapporter och analyser:

Ledande experter inom ekonomi från Helsinki GSE, Statens ekonomiska forskningscentral VATT och från några andra offentliga organisationer deltar i lägesrummets verksamhet. Lägesrummet drar nytta av offentligt och privat material och producerar på basis av det regelbundna rapporter ämnade för tjänstemän och politiska beslutsfattare. Materialet samlas in och bearbetas tillsammans med Statistikcentralen, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Bank, skattemyndigheterna, FPA och andra institut.

- I Finland finns det ett brett utbud av behändiga och aktuella offentliga registermaterial vilket möjliggör ett beslutsfattande som är exceptionellt databaserat. Genom att utnyttja materialet kan man i stor utsträckning förbättra förmågan att fatta rätt slags beslut”, säger Otto Toivanen, ledare för lägesrummet och akademisk ledare vid Helsinki GSE.

- Finländska registermaterial sträcker sig över flera decennier och gör det möjligt att koppla samman olika källmaterial på till exempel individ- företags- eller familjenivå på ett sätt som inte är möjligt i många andra länder. Erfarenheter som fås från lägesrummet kan vara till nytta också när man funderar på hur ekonomiska realtidsdata på mikronivå mer än tidigare kan användas i det finanspolitiska beslutsfattandet.

Utöver databaserad analys diskuterar forskarna vid Helsinki GSE regelbundet finanspolitikens allmänna linjer under och efter krisen tillsammans med tjänstemän och politiska beslutsfattare. Lägesrummet bedriver ett nära samarbete med Vesa Vihriäläs grupp, som fokuserar på krisens långsiktiga ekonomiska konsekvenser.

Mer information om lägesrummet finns att läsa på  Helsinki GSE:s sidor.

Medlemmar i forskningsgruppen 'Ekonomiska lägesrummet'
 

Mer information:
Professor Otto Toivanen, Akademisk ledare vid Helsinki GSE, Tel. 050 353 7651