VATT-dagen 2023: Hälso- och sjukvården står inför val

I Finland används årligen över 20 miljarder euro till hälso- och sjukvården. Varje år betalas nästan 2 miljarder euro enbart i läkemedelsersättningar. Valen som görs inom hälso- och sjukvården samt läkemedelsförsörjningen är viktiga beslut med tanke på statens, kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi. Besluten påverkar direkt individernas välbefinnande och arbetsförmåga samt hur rättvist och jämlikt samhället anses.

VATT-päivän kuvituskuva

Hälso- och sjukvården samt hälso- och sjukvårdstjänster är centrala forskningsämnen inom VATT. Dessa teman behandlas på VATT-dagen 2023 och i undersökningar som publiceras under dagen. Under evenemanget får vi höra internationella toppforskare inom branschen samt en presentation av VATT:s nya forskning.

Pierre Dubois (Toulouse School of Economics) inleder seminarieprogrammets första engelskspråkiga del. Dubois granskar incitament för att främja produktutvecklingen av innovativa antibiotika ur ett ekonomiskt perspektiv. I dagens andra anförande jämför professor Luigi Siciliani vid Yorks universitet de offentliga och privata sjukhusens roll inom den europeiska hälso- och sjukvården före och efter coronapandemin. Siciliani granskar till exempel hur krävande de fall som behandlas är.

I andra delen av evenemanget presenterar VATT:s specialforskare Tanja Saxell och Markku Siikanen sin undersökning om läkemedelsutgifter och valfrihet inom hälso- och sjukvården. Saxells undersökning visar att valfriheten inom den offentliga specialsjukvården kan förkorta väntetiderna och påskynda tillgången till vård utan att påverka vårdens kliniska kvalitet. I Siikanens undersökning framgår det att man genom regleringsåtgärder som påverkar konsumenternas ekonomiska incitament har uppnått betydande besparingar utan att äventyra tillgången till läkemedel.

I seminarieprogrammets sista presentation granskar professor Kaisa Kotakorpi vid Tammerfors universitet även läkemedelsutgifterna. Med sin forskningsgrupp upptäckte hon tydliga skillnader i patienternas läkemedelsbehandling inom den offentliga och den privata sektorn – till och med av samma läkare.

Presentationerna kommenteras av Kirsi Varhila, direktör för Satakunta välfärdsområde samt Lauri Pelkonen, direktör för läkemedelsprisnämnden Hila från Social- och hälsovårdsministeriet. 
Evenemangets program samt mer information om framföranden och talare finns på sidan VATT-dagen 2023.

VATT-dagen är ett evenemang för inbjudna gäster och evenemanget är fullt. Du kan dock följa dagens diskussion på Twitter med hashtaggen #VATT2023.