Forskningsgrupp tillsätts för att utreda hushållsavdragets inverkan

En grupp bestående av forskare från VATT och Löntagarnas forskningsinstitut (PT) kommer att utreda hushållsavdragets inverkan på efterfrågan på tjänster, sysselsättningen och den gråa ekonomin.

Hushållsavdraget infördes 2001 och under knappt 20 år har avdraget blivit ett stort stöd för hushållstjänster. År 2017 beviljades cirka 400 000 personer hushållsavdrag till ett totalbelopp på över 400 miljoner euro.

Hushållsavdragets inverkan på efterfrågan på tjänster, sysselsättningen och den gråa ekonomin har utgjort de viktigaste motiveringarna för hushållsavdraget. För närvarande finns det dock inget övergripande eller tillförlitlig forskning om hushållsavdragets inverkan på dessa faktorer. Undersökningen som nu genomförs har som mål att specificera den inverkan som hushållsavdraget har på konsumentpriser, efterfrågan på tjänster och sysselsättningen för företag som tillhandahåller tjänsterna. Samtidigt granskas hushållsavdragets inverkan på den gråa ekonomins omfattning samt dess inverkan på ålders-, köns- och inkomstfördelningen.

Hushållsavdraget har även kritiserats, eftersom man på basis av tidigare utredningar vet att avdraget främst används av personer med höga inkomster och hög utbildning. Avdraget dras av från skatterna, vilket gör att låginkomsttagare inte kan använda sig av avdraget till fullo. Detta innebär att en låginkomsttagare i praktiken betalar mera för en tjänst än en höginkomsttagare.

Undersökningen som nu genomförs kommer att granska hushållsavdraget både med hjälp av att analysera registerdata och genom en enkät, som i synnerhet utreder sambandet mellan hushållsavdraget och den gråa ekonomin samt konsumenternas attityder till hushållsavdraget.

Forskningsrapporten kommer att färdigställas i slutet av 2020. Undersökningen genomförs med anslag som Statsrådet beviljat för utrednings- och forskningsverksamhet.

Ytterligare information:
Kotitalousvähennyksen vaikutukset työllisyyteen ja harmaaseen talouteen (på finska)