Marja Riihelä är specialforskare på området Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning. Hon har forskat i utvecklingen av ekonomisk ojämställdhet och fattigdom i Finland. Dessutom forskar hon i hushållens konsumtion och indirekta skatter. I sin senaste forskning har hon fokuserat på inkomströrlighet. Marja doktorerade i nationalekonomi vid Tammerfors universitet 2009.