Anna Sahari är specialforskare på Statens ekonomiska forskningsinstitut (VATT). Hennes forskningsområde omfattar energikonsumtion, hushållens beteende och elmarknaden. I sin doktorsavhandling (2017) undersökte Anna elprisets inverkan på hushållens investeringsbeslut utifrån data om finländska husbyggares val av värmesystem.