Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tällä sivulla on VATT:n tulosohjaukseen liittyviä olennaisia suunnittelun ja seurannan asiakirjoja. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset, jotka ministeriö tekee hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa. VATT kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan.

Tulostavoiteasiakirjat

2021 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2022-2024

2020 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2021-2023

2019 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2020-2022

2018 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2019-2021

2017 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2018-2020

2016 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2017-2019

2015 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018

2014 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

2013 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016

2012 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2013-2015

2011 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja

2010 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja

2009 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja

2008 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja

2007 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja

2006 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja

2005 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja

VM:n tilinpäätöskannanotto VATT:n toiminnan tuloksellisuudesta vuonna 2015

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset

2020 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2019 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2018 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2017 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2016 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2015 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2014 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2013 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2011 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2010 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2009 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2008 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2007 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2006 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2005 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2004 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tilintarkastuskertomukset

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

VATT:n virkaehtosopimus

Virkaehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja hallinnonalakohtaisia.

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerän kohdentamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 1.3.2021
Voimassaolo: 1.3.2021-28.2.2022
Sopimus: VATT/55/00.04/2021

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.6.2020
Voimassaolo: 1.4.2020-28.2.2022
Sopimus: VATT/217/00.04/2020

Pöytäkirja tarkentavan virkaehtosopimuksen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen palkkausjärjestelmästä voimassaolon ja yleiskorotuksen toteamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.6.2020
Voimassaolo (tarkentava virkaehtosopimus): 1.4.2020-28.2.2022
Voimassaolo (yleiskorotus): 1.8.2020 lukien
Pöytäkirja: VATT/218/00.04/2020

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerän kohdentamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.5.2019
Voimassaolo: 20.5.2019-31.3.2020
Sopimus: VATT/49/00.04/2019

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerän kohdentamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 21.5.2018
Voimassaolo: 21.5.2018-31.3.2020
Sopimus: VATT/138/00.04/2018

Tarkentava virkaehtosopimus koskien lomarahan maksuajankohdan siirtämistä
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 7.5.2018
Voimassaolo: 7.5.2018-31.3.2020
Sopimus: VATT/121/00.04/2018

Pöytäkirja tarkentavan virkaehtosopimuksen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen palkkausjärjestelmästä voimassaolon ja yleiskorotuksen toteamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.3.2018
Voimassaolo (tarkentava virkaehtosopimus): 1.2.2018-31.3.2020
Voimassaolo (yleiskorotus): 1.4.2018 lukien
Pöytäkirja: VATT/82/00.04/2018

Pöytäkirja yleiskorotuksen toteamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 22.10.2015
Voimassaolo: 1.2.2016 lukien
Pöytäkirja: VATT/245/00.04/2015

Tarkentava virkaehtosopimus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen palkkausjärjestelmästä
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.2.2013
Voimassaolo: 1.4.2013 -
Sopimus: VATT/79/101/2013

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerän kohdentamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 8.2.2013
Voimassaolo: 1.4.2013 -
Pöytäkirja: VATT/55/101/2012

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmän käytöstä 1.3.2012 lukien
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.2.2012
Voimassaolo: 1.3.2012 -
Sopimus: VATT/55/101/2012

Tarkentava virkaehtosopimus
Sopijapuolet: VATT, JUKO ry ja JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 29.10.2010
Voimassaolo: 1.3.2011 -
Sopimus: VATT/292/101/2010

Tarkentava virkaehtosopimus
Sopijapuolet: VATT, JUKO ry ja JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 20.5.2009
Voimassaolo: 1.3.2008-31.1.2010
Sopimus: VATT/134/101/2009