VATT-päivä 2023: Terveydenhuolto valintojen edessä

Julkinen ja yksityinen sektori. Sääntely. Valinnanvapaus. Lääkekorvaukset. Innovaatiot

Aika: 4. lokakuuta 2023

Terveydenhuollossa ja lääkehuollossa tehtävät valinnat ovat julkisen talouden kannalta merkittäviä päätöksiä. Terveydenhuoltoon käytetään Suomessa vuosittain yli 20 miljardia euroa. Yksistään lääkekorvauksia maksetaan vuosittain lähes 2 miljardia euroa. Tehdyt päätökset vaikuttavat myös suoraan yksilöiden hyvinvointiin ja työkykyyn. Tutkimustiedon avulla voidaan tehdä parempia – tehokkaampia ja oikeudenmukaisempia – valintoja. 

Vuoden 2023 VATT-päivässä käsitellään terveydenhuollon suuria valintoja: Miten turvata lääkkeiden tuotekehitystyö ja samalla hillitä kasvavia lääkekorvauskuluja? Mitä kannattaa hoitaa julkisessa terveydenhuollossa, mitä yksityisellä? Esityksiä luvassa terveystaloustieteen kansainvälisiltä kärkinimiltä sekä tuoretta suomalaista huippututkimusta VATT:n tutkijoilta. 

Lämpimästi tervetuloa VATT-päivään 2023!

kuvitus

Ohjelma:


13.00

Opening words
Director general Mikael Collan

Regulating health care and pharmaceutical markets

Hosted by Professor Otto Toivanen, Aalto University

Financing innovation for antibiotics
Pierre Dubois, Professor of Economics, Toulouse School of Economics

Public-private mix in the provision of hospital services
Luigi Siciliani, Professor of Health Economics, University of York

14.15-14.45 kahvitauko

14.45 Terveydenhuollon valinnat yksilön, yhteiskunnan ja julkistalouden näkökulmasta

Puheenjohtaja: Mika Kortelainen, Professori (Turun yliopisto), Tutkimusprofessori (THL) 

Eroavatko lääkemääräykset yksityisellä ja julkisella sektorilla?
Kaisa Kotakorpi, taloustieteen professori (Tampereen yliopisto)

Valinnanvapausreformi – parempaa julkista erikoissairaanhoitoa?
Tanja Saxell, erikoistutkija (VATT) 

Lääkemarkkinoiden sääntely ja lääkemenot
Markku Siikanen, erikoistutkija (VATT)  

Kommenttipuheenvuorot
Kirsi Varhila, Satakunnan hyvinvointialueen johtaja, ent. kansliapäällikkö STM (esitys)
Lauri Pelkonen, johtaja STM, Lääkkeiden hintalautakunta - Hila (esitys)

15:50 Yleisökysymyksiä
 

Terveydenhuollon ja lääkemarkkinoiden sääntely

Ensimmäisen osion avaa terveystaloustieteen eurooppalainen kärkitutkija, professori Pierre Dubois (Toulouse School of Economics) keynote-puheenvuorollaan uusien antibioottien kehitystyön rahoittamista. Mikrobien nopeasti kehittynyt vastustuskyky käytetyille antibiooteille ja uusien antibioottien kehitystyön hidastuminen on yksi suurimmista terveydenhuollon haasteista. Yhtenä ratkaisukeinona on ehdotettu siirrettäviä yksinoikeuksia lääkeaineiden valmistukseen (Transferable Exclusivity Extensions). Esityksessään Dubois tarkastelee ehdotuksen hyötyjä  ja haittoja sekä taloustieteen teorian että eurooppalaista aineistoa hyödyntävän empiirisen analyysin pohjalta.

Toisessa keynote-esityksessä sairaaloihin erikoistunut terveystaloustieteen huippututkija, professori Luigi Sicilliani (York University), käsittelee yksityisten toimijoiden roolia julkisesti rahoitetussa terveydenhuollossa. Yleinen trendi on ollut, että julkisesti rahoitettuja palveluita siirretään yhä enemmän yksityisen palveluntuotannon piiriin. Esityksessään Siciliani tarkastelee julkisten ja yksityisten sairaaloiden roolia eurooppalaisessa terveydenhuollossa ennen koronaa ja sen jälkeen. Tarkastelussa palvelun laatu ja tehokkuus, hoidettavien tapausten vaativuus sekä hoitokulukorvausjärjestelmien toimivuus.

Terveydenhuollon valinnat yksilön, yhteiskunnan ja julkisen talouden näkökulmasta 

Professori Kaisa Kotakorpi esittelee uutta tutkimusta, jossa verrataan lääkäreiden tekemiä lääkemääräyksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tutkijat havaitsevat selkeitä eroja potilaiden saamassa lääkehoidossa julkisella ja yksityisellä sektorilla – jopa samojen lääkäreiden toimesta.

Erikoistutkija Tanja Saxell esittelee uutta tutkimusta, jossa tarkastellaan alueellista reformia potilaiden kiireettömän leikkaushoidon valinnanvapaudesta. Tutkimus osoittaa, että julkisessa erikoissairaanhoidossa valinnanvapaus voi lyhentää odotusaikoja ja edesauttaa hoitoon pääsyä vaikuttamatta hoidon kliiniseen laatuun.

Erikoistutkija Markku Siikanen esittelee tuoretta tutkimusta, jossa tarkastellaan lääkevaihto- ja viitehintajärjestelmien vaikutuksia lääkemenoihin ja lääkkeiden saatavuuteen Pohjoismaissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuluttajan taloudellisiin kannustimiin vaikuttavilla sääntelytoimilla on saavutettu merkittäviä säästöjä lääkkeiden saatavuutta vaarantamatta.

Esityksiä kommentoivat Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila sekä Lääkkeiden hintalautakunnan Hilan johtaja, Lauri Pelkonen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ohjelman lopulla on varattu runsaasti aikaa yleisökommenteille ja -kysymyksille.

 

Lisätietoja:
VATT:n johtava tutkija Teemu Lyytikäinen ([email protected])
VATT:n viestintä ([email protected])