VATT-päivä 2019

Tunnolliset pohjoismaiset veronmaksajat?

3. lokakuuta 2019 Helsingissä

kuvitus

Ohjelma

klo 13.00-14.35
Opening words
Director General Anni Huhtala, VATT

Lessons about tax evasion and tax avoidance from collaboration with the Danish tax agency (pdf)
Professor Claus Thustrup Kreiner, University of Copenhagen, Center for Economic Behavior and Inequality CEBI

Corporate tax avoidance: Lessons from Norway (pdf)
Professor Guttorm Schjelderup, Norwegian School of Economics 

klo 14.35-15.00
kahvitauko

klo 15.00-16.15
Tutkimusyhteistyö ja kokeilut (pdf)
Pääjohtaja Markku Heikura, Verohallinto

Veronkierron tutkiminen kokeellisten menetelmien avulla: Tuloksia Suomesta (pdf)
Professori Kaisa Kotakorpi, Tampereen yliopisto ja VATT

Kommentti
Vero-oikeuden yliopistonlehtori, dosentti Matti Urpilainen, Tampereen yliopisto

Keskustelua

klo 16.15
Cocktail-tilaisuus

Puhujat ja esitykset

Professori Claus Thustrup Kreiner

Professori Claus Thustrup Kreiner

Claus Thustrup Kreiner on taloustieteen professori ja Kööpenhaminan yliopiston talouspolitiikan tutkimusyksikön johtaja. Hän kuuluu Journal of Public Economics -tiedejulkaisun toimituskuntaan. Professori Kreinerin tutkimus keskittyy julkistalouteen. Hän on tutkinut muun muassa verojärjestelmän käyttäytymisvaikutuksia, veronkiertoa ja verotuksen vaikutuksia työvoiman liikkuvuuteen. Hänen tutkimustuloksillaan on ollut suora vaikutus Tanskan verolakeihin ja verojärjestelmään. Professori Kreiner oli jäsenenä Tanskan verokomiteassa vuosina 2008-2009 ja Tanskan talouskomitean puheenjohtajistossa vuosina 2010-2014.

Prof. Kreinerin kotisivu

Veronkierto ja verosuunnittelu Tanskassa – tuloksia Tanskan verottajan kanssa tehdystä tutkimusyhteistyöstä

Minkä suuruusluokan ongelma veronkierto on? Miten veronmaksajat välttelevät veroja? Millainen on tehokas verojärjestelmä, ja paljonko resursseja siihen kannattaa osoittaa? VATT-päivässä professori Claus Thustrup Kreiner puhuu Tanskan verottajan kanssa tekemänsä tutkimusyhteistyön pohjalta siitä, miten veronkiertoon voidaan päästä käsiksi kenttäkokeiden avulla. Yleisesti ottaen veronkierto on Tanskassa melko vähäistä ennen kaikkea kolmansien osapuolien raportointivelvoitteen ansiosta. Mutta mikä muu vaikuttaa veronmaksajien halukkuuteen maksaa verot tunnollisesti? Professori Kreiner esittää kiinnostavia tutkimustuloksiaan verojärjestelmän käyttäytymisvaikutuksista.

Claus Thustrup Kreinerin VATT-päivän esitys

Professori Guttorm Schjelderup

Professori Guttorm Schjelderup

Guttorm Schjelderup on sekä taloustieteen että liiketalouden professori Norjan kauppakorkeakoulussa. Hän väitteli vuonna 1991 Norjan kauppakorkeakoulussa ja on ollut vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistossa ja Coloradon yliopistossa Boulderissa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät yritysverotusta, ylikansallisia yrityksiä, yritysten verosuunnittelua, veroparatiiseja sekä talouspolitiikan arviointia. Professori Schjelderup on vieraileva tutkija CESifossa ja Oxfordin yritysverotuksen keskuksessa, ja hän on Norjan verotutkimuskeskuksen johtaja.

Prof. Schelderupin kotisivu

Yritysten verosuunnittelu – tutkimustuloksia Norjasta
Ylikansalliset yritykset voivat välttää verojen maksua siirtämällä voittojaan matalan verotuksen maihin. VATT-päivässä professori Schjelderup esittelee tutkimustuloksia ylikansallisten yritysten tulojen siirtämisestä sekä keinoja sen ehkäisemiseen. Hän puhuu myös alustataloudesta ja siitä, miten Norjan verotutkimuskeskus tekee yhteistyötä Norjan veroviranomaisten kanssa.

Katso Guttorm Schjelderupin VATT-päivän esitys

Professori Kaisa Kotakorpi

Kaisa Kotakorpi toimii taloustieteen professorina Tampereen yliopistossa ja tutkimusprofessorina VATTissa. Kotakorven tutkimus keskittyy julkistalouden kysymyksiin, erityisesti verotukseen. Hänen tutkimuksensa käsittelevät mm. talouspolitiikan arviointia sekä vero- ja tukijärjestelmän vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Viime vuosina Kotakorpi on johtanut monivuotista harmaan talouden mekanismeja tutkivaa hanketta. Kotakorpi on toiminut myös mm. taloustieteen professorina Turun yliopistossa sekä jäsenenä Talouspolitiikan arviointineuvostossa.
Prof. Kotakorven kotisivu

Veronkierron tutkiminen kokeellisten menetelmien avulla: Tuloksia Suomesta
Professori Kaisa Kotakorpi esittelee puheenvuorossaan uutta kotimaista tutkimusta verotuksen ja harmaan talouden alueelta. Suomalaista verojärjestelmää pidetään hyvin toimivana ja melko aukottomana, sillä verottaja saa paljon tietoa suoraan kolmansilta osapuolilta. Mutta miten päästä käsiksi siihen, mitä ei suoraan havaita rekisteritiedoista? Kotakorpi on tutkijakollegoidensa kanssa käyttänyt kokeellisia menetelmiä, joiden avulla veronkiertoa ja harmaata taloutta voidaan tehdä näkyväksi. VATT-päivässä kuulemme muun muassa uusia tuloksia Verohallinnon kanssa yhteistyössä tehdystä kenttäkokeesta, jossa tutkittiin vuokratulojen veronkierron havaitsemista ja sen ehkäisyä. 

Katso Kaisa Kotakorven VATT-päivän esitys

Lähteitä

Lähteitä Professori Kreinerin esitykseen:

Kleven H.J., Knudsen M.B., Kreiner C.T., Pedersen, S. and Saez, E. (2011) Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark, Econometrica 79(3), 651-692

Tax evasion and the administration of the Danish Tax System, Chapter 4 in the Report of the Danish Economic Council, 2011 (in Danish)

Kreiner, C.T. (2016) What makes tax payers comply? Lessons from a tax audit experiment in Denmark, European Economy Papers 463. European Commission.

Kreiner, C.T., Leth-Petersen, S. and Skov, P.E. (2014) Year-End Tax Planning of Top Management: Evidence from High-Frequency Payroll Data, American Economic Review, 104(5), 154-158.

Kreiner, C.T., Leth-Petersen, S. and Skov, P.E. (2016) Tax Reforms and Intertemporal Shifting of Wage Income: Evidence from Danish Monthly Payroll Records, American Economic Journal: Economic Policy, 8(3), 233-257.

Gillitzer, C. and Skov, P.E. (2018) The use of third-party information reporting for tax deductions: evidence and implications from charitable deductions in Denmark, Oxford Economic Papers 70(3), 892–916.

Skov, P.E. (2019) Pay now or pay later: Danish Evidence on Owed Taxes and the Impact of Small Penalties, Working paper (not available yet)

Bentsen and Skov, P.E. (2018) Effect of a semi third-party reporting instrument on tax compliance, Work-in-progress(not available yet)

Lähteitä Professori Schjelderupin esitykseen:

Jensen, S., and Guttorm Schjelderup (2019) Multinationals and Tax Evasion: Estimating a Direct Channel for Profit Shifting, NHH manuscript.

Bakke, J.T., Hopland A.O. and J. Møen (2019) Transfer pricing regulation and the effect on taxable income of firms becoming multinationals, NHH manuscript.

Gresik, Thomas, Dirk Schindler and Guttorm Schjelderup (2015) The effects of tax havens on host country welfare, CESifo Working paper no 5314.

Gresik, Thomas, Dirk Schindler and Guttorm Schjelderup (2017) Immobilizing Corporate Income Shifting: Should it be Safe to Strip in the Harbor? Transfer Pricing Regulation and Taxation of Royalty Payments, Journal of Public Economics 152, 68 – 78.