Mikä on tutkintotodistuksesi tuotto? (Talous & Yhteiskunta 2/2018)

Tekijät: Tuomo Suhonen, Juho Jokinen

Julkaisu: Talous & Yhteiskunta 2/2018

Päiväys: 1.6.2018

Tiivistelmä

Odotettujen tulojen tiedetään vaihtelevan koulutusasteiden ja -alojen välillä, mutta kuinka suuria erot tarkemmin ottaen ovat ja miten erot ovat kehittyneet viime vuosina? Artikkelissa pyritään antamaan vastauksia näihin kysymyksiin Tilastokeskuksen yksilötason rekisteriaineistojen analyysin avulla. Tulosten mukaan parhaassa työiässä olevien 36–45 -vuotiaiden suomalaisten koulutukselleen saama tuotto on pysynyt keskimäärin korkeana 1990-luvun puolivälin jälkeen ikäryhmän koulutustason merkittävästä kasvusta huolimatta. Sekä tuottojen tasossa että niiden trendeissä havaitaan kuitenkin merkittäviä eroja eri opintoaloilta valmistuneiden välillä.

Tutkimuksen pääteemat: Työmarkkinat ja koulutus

Asiasanat:
ammatillinen koulutus korkeakoulutus koulutuksen taloustiede koulutus koulutusvalinnat peruskoulu työvoiman kysyntä