Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta

Tekijät: Timo Rauhanen

Julkaisu: VATT Muistiot 51

Päiväys: 6.10.2015

Tiivistelmä

Nykyinen EU:n arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Alennetut alv-kannat lisäävät yrityksen ja verohallinnon kustannuksia, aiheuttavat rajanveto-ongelmia ja niiden avulla tavoiteltu tulonjaon tasaaminen on kallista. Verosta vapauttaminen katkaisee alv-ketjun, mikä lisää talouden tehottomuutta. Muistiossa esitellään mahdollisimman laajapohjainen alv-järjestelmä, jonka tuottama verotulojen lisäys ohjataan budjettineutraalisti alemman yhtenäisen verokannan rahoitukseksi. Tällöin verokanta asettuu noin 16 prosenttiin, jonka hyödyt kumoaisivat pitkälti alennettujen verokantojen poistamisen haitat. Verotuksen neutraalisuus paranisi, julkisen ja yksityisen sektorin väliset kilpailuhaitat katoaisivat. Alennettuihin verokantoihin liittyvät rajanveto-ongelmat poistuisivat. Uudistukseen liittyisi ongelmia, joista keskeisin on EU:n lainsäädännön veropohjaa säätelevä direktiivi. EU:n piirissä ja tutkijoiden keskuudessa käydään kuitenkin jatkuvaa keskustelua nykyistä tehokkaammasta arvonlisäverojärjestelmästä.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

ISBN: 978-952-274-160-8 (PDF)