Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous

VATT:ssa tutkitaan julkisia palveluita, kuten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita sekä koulutusta. Myös kuntien rahoitus ja kuntarakenne sekä asumisen verot ja tuet ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme.

Tutkimushankkeissamme pureudutaan julkisen palvelutuotannon uudistuksiin tai niihin kohdistuvien politiikkatoimien vaikutuksiin. Tutkimme näitä palveluiden laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Tutkimusteemalla on yhteinen terveystaloustieteen tutkimusryhmä Helsinki Graduate School of Economicsin kanssa.

Ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:

  • terveydenhuollon informaatiojärjestelmien hyödyt ja kustannukset: erityisesti sähköisten reseptien vaikuttavuus
  • lasten kotihoidon tuen vaikutukset
  • lukioiden oppimistulokset ja vaikuttavuus
  • asuntopolitiikka ja asumisen kustannukset
  • varainsiirtoveron asuntomarkkina- ja työmarkkinavaikutukset

Olemme koonneet erilliselle sivulle keskeisiä asuntomarkkinoita koskevia tutkimustuloksiamme.