Yritystukien arviointi ja vaikuttavuus (VNK)

Tekijät: Timo Rauhanen, Sami Grönberg, Jarkko Harju, Tuomas Matikka

Julkaisu: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 8/2015

Päiväys: 17.6.2015

Tiivistelmä

Tässä selvityksessä suorien tukien ja verotukien vaikuttavuuden arviointi kohdistetaan sellaisiin näkökohtiin ja kysymyksiin, joista on käytettävissä taloustieteellistä tutkimuskirjallisuutta.

Silloin, kun yksittäistä tukea ei ole arvioitu Suomessa eikä muualla, tarkastellaan suurempaa kokonaisuutta. Tätä varten suorat tuet ryhmitellään tukimuodoittain ja verotuet verolajeittain. Näin muodostetaan valmiin aineiston pohjalta kvalitatiivinen arvio tuen tai tukiryhmän tilanteesta. Samalla saadaan käsitys myös siitä, missä määrin relevanttia tutkimusta on käytettävissä ja miltä osin on tarvetta lisä-tutkimukselle. Lopuksi esitetään luonnos hyvän tuen periaatteiden mukaiseksi arviointikehikoksi, jonka tarkoitus on soveltua molemmille tukityypeille.

Tässä selvityksessä ei ollut mahdollista tehdä kokonaisarviota yksittäisistä yritystoimintaan vaikuttavista verotuista ja suorista tuista. Se jää jatkotutkimuksen varaan.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

Asiasanat:
kannustimet veropolitiikka verotuet verotus yritykset yritysten kilpailukyky yritystuet

ISBN: 978-952-287-187-9