Korkeakoulun laadun vaikutus opiskelijoiden työmarkkinamenestykseen (OKM)

Tekijät: Tuomo Suhonen

Julkaisu: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:13

Päiväys: 18.5.2015

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan akateemisen kirjallisuuden valossa kysymystä ”Johtaako laadukkaammassa korkeakoulussa opiskelu parempaan työmarkkinamenestykseen?”

Kysymys on relevantti niin korkeakoulujen itsensä kuin niiden monien sidosryhmienkin kannalta. Esimerkiksi monet toisen asteen koulutuksensa päättävät nuoret ja heidän vanhempansa voivat joutua vakavasti pohtimaan, onko kannattavaa hakea ja lähteä opiskelemaan kaukana sijaitsevaan, arvostettuun huippuyliopistoon tai -korkeakouluun, kun korkeakoulututkinnon voi suorittaa mahdollisesti pienemmin kustannuksin läheisessä, joskin vähemmän arvostusta keränneessä oppilaitoksessa. Toisaalta poliittiset päätöksentekijät voivat olla huolissaan siitä, haittaavatko alueelliset erot korkeakoulujen laadussa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa – ja toisaalta siitä, johtavatko muutokset korkeakoulujen resursseissa muutoksiin yksilöiden työelämävalmiuksissa ja tuottavuudessa.

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin voidaan löytää vastauksia yksilöiden korkeakouluvalintoja, korkeakoulujen laatua ja valmistumisen jälkeistä työmarkkinamenestystä tutkimalla.

Tutkimuksen pääteemat: Työmarkkinat ja koulutus

Asiasanat:
korkeakoulutus koulutus koulutusvalinnat käyttäytymisvaikutukset työllisyys työmarkkinat

ISBN: 978-952-263-352-1