Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten aluetaloudelliset vaikutukset

Tekijät: Juha Honkatukia, Antti Simola, Miimu Airaksinen, Terttu Vainio

Julkaisu: VATT Tutkimukset 182

Päiväys: 15.9.2015

Tiivistelmä

Tutkimme EU:n energiatehokkuusdirektiivin taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä kansallisella että suuraluetasolla. Suomella on ohjeellisena tavoitteena vähentää energian loppukäyttöä 310 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Keskityimme tutkimuksessamme kiinteistösektoriin, joka on politiikan pääkohde ja kattaa merkittävän osan koko kansantaloudesta. Tutkimuksemme perustuu kahdella mallilla tehtyihin laskelmiin: kiinteistöalan energiankäyttöä kuvaavaan malliin REMA (VTT) sekä aluetason yleisen tasapainon malliin VERM (VATT). Laskelmamme osoittavat, että politiikka sen nykyisellä tasollaan on kustannustehokas jopa ilman olettamusta ylimääräisestä tuottavuuskehityksestä.

Tutkimuksen pääteemat: Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka

Asiasanat:
aluekehitys energiatehokkuus politiikkatoimien vaikutusten arvointi ympäristö

ISBN: ISBN 978-952-274-157-8 (PDF)