Antti Simola

Antti Simola

Erikoistutkija, MMT, vv. 03/2023 asti

Tutkimusaiheet: evoluutiotaloustiede ekonometria energia ilmastopolitiikka kasvuteoriat luonnonvarataloustiede maatalouspolitiikka talouden mallintaminen ympäristö ympäristötaloustiede maatalous

[email protected]

Energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Näytä tutkijan oma sivu

Antti Simola on erikoistutkija Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). Antin tutkimusalaa ovat ympäristö- ja energiakysymykset. Hän on tutkinut myös aluepoliittisia kysymyksiä. Hänen meneillään olevassa tutkimuksessa tarkastellaan vesistöjen pilaantumisesta aiheutuvia terveyshaittoja ja niistä koituvia kansantaloudellisia kustannuksia.

Antti on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinnon Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Väitöskirjassaan (2019) hän tutki maatalouden tukijärjestelmän vaikutuksia maankäyttöpäätöksiin. Hän on ollut myös vierailevana tutkijana Centre of Policy Studies –tutkimuskeskuksesta.