Antti Simola

Antti Simola

Erikoistutkija, MMM

Tutkimusaiheet: evoluutiotaloustiede ekonometria energia ilmastopolitiikka kasvuteoriat luonnonvarataloustiede maatalouspolitiikka talouden mallintaminen ympäristö ympäristötaloustiede

antti.simola@vatt.fi

Puhelin: +358 295 519 448

Antti Simola on tutkija Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). Antin tutkimusalaa ovat ympäristö- ja energiakysymykset. Hän on tutkinut myös aluepoliittisia kysymyksiä. Hänen meneillään olevassa tutkimuksessa tarkastellaan vesistöjen pilaantumisesta aiheutuvia terveyshaittoja ja niistä koituvia kansantaloudellisia kustannuksia.

Antti valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopistoon maatalouden tukijärjestelmän käyttäytymisvaikutuksista. Hänellä on työkokemusta myös Centre of Policy Studies –tutkimuskeskuksesta.