Yritysverotuksen veroastekynnys ja kannusteet

Hankkeen ajankohta : 2011 - 2023

Hankkeessa tutkitaan verokynnysten vaikutuksia yritysten intertemporaalisiin valintoihin (investoinnit, rahoitus ja voitonjako).

Hehkulamppu

Ensimmäisessä osahankkeessa tarkastellaan pääomatulona verotettavan osingon ylärajan vaikutuksia ja optimaalista muotoilua (Suomen listaamattomien osinkojen verotus). Toisessa osahankkeessa tarkastellaan Mirrlees Review'n (2011) ehdottamaa ja Norjan nykyisin soveltamaa veromallia (ns. RRA-malli), jossa yrittäjän pääomatulon riskitöntä korkoa vastaava osa on verovapaa. Järjestelmän yksi kiintoisa piirre on käyttämättömän huojennuksen siirrettävyys myöhemmille vuosille. Osahankkeessa tarkastellaan huojennuksen ja sen siirrettävyyden vaikutuksia investointeihin ja voitonjakoon yrityksen elinkaarimallilla.  

Kolmannessa osahankkeessa tutkitaan investointivaraustyyppisen yritysverohuojennuksen kannustevaikutuksia ja optimaalista muotoilua. Design-kysymys liittyy erityisesti siihen, kohdentuuko huojennus marginaaliseen päätökseen vai keventääkö se yrityksen verotusta yleisesti. Kysymys liittyy paitsi investointikannustimen suuruuteen, myös sen aiheuttamiin verotulomenetyksiin. Neljännessä osahankkeessa tutkitaan erityyppisten oman pääoman vähennysten (Allowance for Corporate Equity, ACE) vaikutuksia.

Yhteistyökumppanit: Valtiovarainministeriö, ETLA

Vastuututkija: Seppo Kari, [email protected], +358 295 519 419