Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa

Julkaisu: VATT Tutkimukset 175

Päiväys: 16.12.2013

Tiivistelmä

ARA-asuntotuotannon keskeinen tavoite on pienituloisten kotitalouksien asumiskustannusten alentaminen. Lisäksi erityisesti Helsingissä ARA-asuntoja pidetään tärkeänä keinona asuinalueiden eriytymisen ehkäisyssä. Tämänkin tavoitteen kannalta ARA-asuntojen vuokrataso verrattuna vapaarahoitteisiin vuokraasuntoihin on avainasemassa, koska ARA-asunnot voivat vaikuttaa alueelliseen asukasrakenteeseen vain, jos ne ovat halvempia kuin vapaarahoitteiset asunnot. Tässä tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon ARA-asunnossa asuvat kotitaloudet hyötyvät taloudellisesti siitä, että ne asuvat ARA-asunnossa verrattuna siihen, että olisivat vuokranneet samanlaisen vapaarahoitteisen asunnon. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten tuki vaihtelee asunnon ominaisuuksien mukaan ja onko tuki erilainen Helsingin kaupungin omistamissa ja yleishyödyllisten yhteisöjen omistamissa asunnoissa. Tutkimuskysymyksiin vastataan käyttämällä hedonista regressiomallia. Tulosten mukaan kaupungin omistamat ARA-asunnot ovat keskimäärin selvästi halvempia kuin samanlaiset vapaarahoitteiset asunnot. Sen sijaan yleishyödyllisten omistamissa ARA-asunnoissa asuvat saavat keskimäärin selvästi pienemmän tuen. Helsingin kaupungin asunnoissa asukkaan saama tuki vaihtelee huomattavasti asunnon koon ja sijainnin mukaan. Tuki on suurimmillaan pienissä asunnoissa ja lähellä keskustaa tai muuten kalliilla asuinalueilla sijaitsevissa asunnoissa.

Tutkimuksen pääteemat: Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

ISBN: 978-952-274-102-8 (PDF)