Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa

Tekijät: Matti Mitrunen

Julkaisu: VATT Muistiot 33

Päiväys: 2.5.2013

Tiivistelmä

Suomen työmarkkinat ovat polarisoitumassa, eli keskipalkkaisten ammattien työvoimaosuus korkea- ja matalapalkkaisiin ammatteihin verrattuna on laskenut. Esimerkiksi lähihoitajien ja diplomi-insinöörien työvoimaosuudet ovat kasvaneet, kun taas keskipalkkaisten toimisto- ja tehdastöiden työvoimaosuudet ovat vähentyneet. Työmarkkinoiden polarisaatiota selittää parhaiten niin sanottu rutiinisuusteoria, jonka mukaan koneilla on korvattu työntekijöitä, joiden työ vaatii paljon toistoa. Toisto on ominaista juuri keskipalkkaisille, hävinneille ammateille.

Tutkimuksen pääteemat: Työmarkkinat ja koulutus

ISBN: 978-952-274-072-4 (PDF)

Muut aiheeseen liityvät tutkimukset