Firm Responses to an Interest Barrier: Empirical Evidence

Julkaisu: VATT Working Papers 90

Päiväys: 27.6.2017

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa vuonna 2014 käyttöönotetun korkovähennysrajoituksen vaikutuksia monikansallisten yritysten käyttäytymiseen. Vertailemalla suomalaisia monikansallisia yrityksiä ruotsalaisiin ja tanskalaisiin vastaavanlaisiin yrityksiin (difference-in-differences –menetelmän avulla) havaitaan, että suomalaiset yritykset pienensivät korkomenojaan rajoituksen voimaantulon jälkeen kontrolliryhmään verrattuna. Tytäryhtiöiden havaitaan pienentäneen myös pitkä-aikaisten velkojen määrää. Tutkimuksessa ei havaita velan avulla harjoitetun voitonsiirron siirtymistä siirtohinnoittelun avulla harjoitettavan voitonsiirron puolelle. Korkovähennysrajoituksella ei myöskään havaita haitallisia reaalitaloudellisia vaikutuksia.

Tutkimuksen pääteemat: Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

Asiasanat:
monikansalliset yritykset yritysverotus

ISBN: 978-952-274-197-4 (PDF)

JEL: G32 H25 H26