Vihreät innovaatiot

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2022

lumme

Hankkeessa kuvaillaan politiikkatoimia, joilla tuetaan puhtaiden teknologioiden patentointia Suomessa. Hankkeessa tehdään lisäksi suomalaisia puhtaan teknologian innovaatioita kuvaava tilastollinen analyysi patenttidatan avulla. Aineistona tilastollisessa analyysissä käytetään Euroopan patenttitoimiston Patstat-tietokantaa, joka sisältää maailmanlaajuisen aineiston patenteista.

Kimmo Ollikka [email protected]

Kimmo Ollikka ElinkeinopolitiikkaEnergia, ilmasto ja ympäristöEnergia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaKimmo OllikkaTalouspolitiikan arviointineuvostoYmpäristö, energia ja ilmastopolitiikkaYritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous