Työvoiman ulkopuolella olevat ulkomaalaistaustaiset

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Selvityksen tarkoituksena on tarkastella, millaisia ryhmiä työvoiman ulkopuolella olevista työikäisistä ulkomaalaistaustaisista voidaan tunnistaa (esimerkiksi ikä, sukupuoli, kansalaisuus, tulotaso, työhistoria, maassaoloaika, perhetilanne, lasten lukumäärä ja ikä), millaisia ovat siirtymät työvoiman ulkopuolelta työvoimaan ja työvoimasta työvoiman ulkopuolelle ja mitkä tekijät ovat yhteydessä näihin siirtymiin.

työvoimatoimisto

Selvityksen keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat:

 • Millaisia ryhmiä työvoiman ulkopuolella olevista voidaan tunnistaa? 
 • Mitä etuuksia he saavat ja ovat saaneet?
 • Onko henkilöillä opiskelu- tai työhistoriaa ja ansiotuloja Suomesta?
 • Onko henkilöille tehty kotoutumissuunnitelmaa?
 • Kuinka pitkään työvoiman ulkopuolella keskimäärin ollaan?
 • Mistä syystä työvoiman ulkopuolella olevat ovat saapuneet maahan?
 • Kuinka pitkään he ovat olleet maassa?
 • Mitkä tunnistettavat tekijät lisäävät todennäköisyyttä siirtyä työvoiman ulkopuolelle ja työvoiman ulkopuolelta työvoimaan?
 • Miten työvoiman ulkopuolella olevien ulkomaalaistaustaisten osuus on muuttunut suhteessa ulkomaalaistaustaisen väestön määrään?
 • Päädytäänkö työvoiman ulkopuolelle herkemmin laskusuhdanteiden aikana?
 • Miten työvoiman ulkopuolella olevat ulkomaalaistaustaiset eroavat työvoiman ulkopuolella olevista suomalaistaustaisista tunnistettavien ominaisuuksien perusteella?

Hanna Pesola [email protected]

Hanna PesolaTuomo Virkola Hanna PesolaTyö- ja elinkeinoministeriöTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutus