Maahanmuuttaneiden koulutuspolut

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Selvityksessä tarkastellaan, millaista koulutusta Suomeen yli 15-vuotiaina muuttaneet ulkomaalaistaustaiset ovat hankkineet Suomessa.

maailmanpyörä

Selvityksen kohderyhmänä ovat erityisesti pakolaistaustaiset ja perhesyistä Suomeen muuttaneet.
Selvityksen keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat:

  • Kuinka suuri osa eri syistä maahan saapuneista hankkii koulutusta Suomessa?
  • Minkä koulutusasteen koulutuksessa henkilöt ovat/ovat olleet?
  • Kuinka suuri osa on suorittanut tutkinnon?
  • Millaisia ovat vuonna 2015 pakolaistaustaisina saapuneiden koulutuspolut?
  • Missä vaiheessa maahan saapumisen jälkeen hakeudutaan toisen tai kolmannen asteen koulutukseen?
  • Millaisia eroja kouluttautumisessa on esimerkiksi sukupuolen, iän ja maahantulon syyn mukaan?
  • Kuinka suuri osuus työllistyy opintojen aikana tai tutkinnon suorittamisen jälkeen?

Hanna Pesola [email protected]

Hanna PesolaTuomo Virkola Hanna PesolaKoulutusTyö- ja elinkeinoministeriöTyömarkkinat ja koulutus