VATT-päivä 2022: Asuntopolitiikka nyt!

Asumisen tuet ja niiden muutokset. Rakentaminen ja sen rajoitukset. Kiinteistövero. Asuntolainakatto.

Aika: 13. lokakuuta 2022
Paikka: Botta (Museokatu 10, 00100 Helsinki)

Asuminen on kymmenien miljardien suuruinen kokonaisuus, joka koskettaa jokaista suomalaista. Julkinen valta, yritykset ja kotitaloudet kohtaavat asuntomarkkinoilla monin eri tavoin. Intressit vaihtelevat. Tutkimustieto auttaa muokkaamaan asuntopolitiikkaa kansalaisten hyvinvointia lisäävään ja oikeudenmukaiseen suuntaan. 

Asuntopolitiikka on yksi VATT:n keskeisistä tutkimusaiheista ja sitä käsitellään vuoden 2022 VATT-päivässä.

kuvitus.

Ohjelma:


13.00

Opening words
Director general Mikael Collan

Impacts of housing regulation

Hosted by Research leader Teemu Lyytikäinen

Housing Policy and Housing Affordability: The Role of Supply Constraints 
Christian Hilber, Professor of Economic Geography, London School of Economics

City-wide effects of new housing supply
Cristina Bratu, Postdoctoral researcher, Aalto University

The impact of mortgage regulation on home ownership and household leverage
Sander Ramboer, Senior Researcher, VATT

14.35-15.00 kahvitauko

15.00 Kohti parempaa asuntopolitiikkaa

Juontaja: tutkimusohjaaja Tuomas Matikka

Uudistuva asumisen verotus – katse kiinteistöveroon
Johtava tutkija, akatemiatutkija Teemu Lyytikäinen, VATT

Asumisen tuet vertailussa
Prosessipäällikkö Essi Eerola, Suomen Pankki

Kommenttipuheenvuoro
Kuntalousjohtaja Sanna Lehtonen, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro
Tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen, Kela

Sääntelyn vaikutukset asuntomarkkinoilla

Ensimmäisen osion avaa keynote-puheenvuorollaan asuntopolitiikan tutkimuksen eurooppalainen kärkitutkija, professori Christian Hilber (London School of Economics). Hän tarkastelee alustuksessaan maankäytön rajoituksia, jotka estävät asuntotuotannon lisäämistä asuntohintojen noustessa. Hän avaa kuinka tulokehityksen, korkotason muutosten sekä politiikkatoimien vaikutukset asuntomarkkinoilla riippuvat paikallisista asuntotuotannon rajoituksista.
Seuraavaksi juuri Aalto-yliopistosta VATT:n erikoistutkijaksi siirtynyt Cristina Bratu kuvaa, miten uusien asuntojen rakentamisen vaikutus leviää kaupunkialueella, kun uusiin asuntoihin muuttaneiden vanhat asunnot vapautuvat muille. Lopuksi VATT:n erikoistutkija Sander Ramboer kertoo asuntolainakaton vaikutuksista asunnonhankintaan ja velkaantumiseen.

Kohti parempaa asuntopolitiikkaa

Asumisen verotus vaikuttaa ratkaisevasti kotitalouksien asumiskustannuksiin ja asumiseen liittyviin valintoihin. VATT:n johtava tutkija, akatemiatutkija Teemu Lyytikäinen luo katsauksen asumisen verotuksen kokonaisuuteen sekä pureutuu noin kymmenen vuotta valmistelussa olleen kiinteistöverotuksen uudistamisen vaikutuksiin.

Pienituloisille tarkoitettujen asumisen tukien vaikutusta ja tukijärjestelmän toimivuutta arvioi alustuksessaan VATTin tutkimusjohtajan tehtävästä vastikään Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolle prosessipäälliköksi siirtynyt Essi Eerola. Tukien hyödyllisyys riippuu siitä, miten hyvin ne pystytään kohdistamaan eniten tarvitseville ja miten ne vaikuttavat asuntomarkkinoiden toimintaan. Eerola arvioi esityksessään asumisen tukien kokonaisuutta ja erityisesti Suomen asumistukijärjestelmään viime aikoina tehtyjä muutoksia.

Teemu Lyytikäisen ja Essi Eerolan alustuksia kommentoivat Kuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen, joka tuntee erityisesti kiinteistöverojärjestelmän vaikutukset kunnissa sekä Tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen Kelasta, jonka erityisalaa on asumistuen rooli sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudessa.

Ohjelman lopulla on varattu runsaasti aikaa yleisökommenteille ja -kysymyksille.

 

Lisätietoja:
VATT:n johtava tutkija Teemu Lyytikäinen ([email protected])
VATT:n viestintä ([email protected])