Maahanmuutto

Julkaisimme kesäkuussa 2014 VATT Analyysin Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen. Olemme koonneet tälle sivulle kaiken tätä julkaisua koskevan materiaalin.

Päivitämme tälle sivulle myös kaikki uudemmat tutkimuksemme maahanmuutosta ja kotouttamisesta, sitä mukaa kun uusia töitä julkaistaan.

Julkaisu: VATT Analyysi 1-2014

Info- ja julkistustilaisuuden materiaalit (2.6.2014):

Taustamateriaalit:

VATT Analyysin 1-2014 luvut perustuvat seuraaviin artikkeleihin ja teksteihin

Luku 3
Sarvimäki, Matti (2011): Assimilation to a Welfare State: Labor Market Performance and Use of Social Benefits by Immigrants to Finland. The Scandinavian Journal of Economics, 113(3), 665–688.

Sarvimäki, Matti (2010): Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 106, 3/2010.

Luku 4
Ansala, Laura – Hämäläinen, Ulla – Sarvimäki, Matti (2014): Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttajalapset ja –nuoret Suomessa. Kela, Työpapereita 56.

Luku 5
Liite (pdf)

Luku 6
Sarvimäki, M. and Hämäläinen, K. (2016) Integrating Immigrants: The Impact of Restructuring Active Labor Market Policies. Journal of Labor Economics, 34(2): 479-508.
 

Viimeisimmät tutkimuksemme ja analyysimme:

Sarvimäki, Matti - Hangartner, Dominik (2017): Dealing with the Refugee Crisis: Policy Lessons from Economics and Political Science Raportti talouspolitiikan arviointineuvostolle.

Sarvimäki, Matti (2017): Labour Market Integration of Refugees in Finland. VATT Research Reports 185.

Hämäläinen, Kari - Pesola, Hanna - Sarvimäki, Matti (2015): Kotouttamissuunnitelmien vaikutukset maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 43.