Maahanmuutto

Julkaisimme kesäkuussa 2014 VATT Analyysin Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen. Olemme koonneet tälle sivulle kaiken tätä julkaisua koskevan materiaalin. 

Julkaisu: VATT Analyysi 1-2014

Info- ja julkistustilaisuuden materiaalit (2.6.2014):

Taustamateriaalit:

VATT Analyysin 1-2014 luvut perustuvat seuraaviin artikkeleihin ja teksteihin

Luku 3
Sarvimäki, Matti (2011): Assimilation to a Welfare State: Labor Market Performance and Use of Social Benefits by Immigrants to Finland. The Scandinavian Journal of Economics, 113(3), 665–688.

Sarvimäki, Matti (2010): Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 106, 3/2010.

Luku 4
Ansala, Laura – Hämäläinen, Ulla – Sarvimäki, Matti (2014): Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttajalapset ja –nuoret Suomessa. Kela, Työpapereita 56.

Luku 5
Liite (pdf)

Luku 6
Sarvimäki, M. and Hämäläinen, K. (2016) Integrating Immigrants: The Impact of Restructuring Active Labor Market Policies. Journal of Labor Economics, 34(2): 479-508.