Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin kannustinvaikutukset (Eläketurvakeskus)

Julkaisu: Eläketurvakeskuksen raportteja 7/2015

Päiväys: 22.10.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin taloudellisten kannustimien toimivuutta. Maksuluokkamalli on kokemusperäinen hinnoittelumekanismi, jonka avulla Työntekijän eläkelain (TyEL) alaisten työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksia kohdennetaan työnantajille niiden työntekijöiden työkyvyttömyyseläketapausten mukaisesti. Mallin yhtenä tavoitteena on kannustaa työnantajia panostamaan työkykyä edistäviin toimiin ja pitämään osatyökykyiset työntekijät töissä, minkä pitäisi vähentää työkyvyttömyystapauksia.

Arvioimme tämän tavoitteen toteutumista tutkimalla maksuluokkamallin vaikutusta sairauspäivärahajaksojen, kuntoutustukien ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen. Hyödynnämme sitä, että työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutus työnantajan eläkemaksuun kasvaa yrityksen koon myötä. Pienimmät yritykset eivät ole ollenkaan kokemusperäisen hinnoittelun piirissä vaan maksavat tasamaksua, kun taas keskisuuret yritykset ovat osittain kokemusperäisten maksujen piirissä. Suurilla yrityksillä työkyvyttömyyseläkemaksut puolestaan koostuvat pelkästään kokemusperäisistä maksuista. Näiden erisuuruisten kannustimien avulla pystymme arvioimaan maksuluokkamallin vaikutuksia.

Empiiriset tarkastelut perustuvat yksityiskohtaiseen ja laajaan rekisteriaineistoon yksityisen sektorin yrityksistä ja työntekijöistä. Emme löydä todisteita siitä, että maksuluokkamalli vähentäisi merkittävästi sairauspäivärahajaksoja tai työkyvyttömyysperusteisia eläkkeitä.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

Asiasanat:
sosiaalietuudet työkyvyttömyys työkyvyttömyyseläkkeet yritykset

ISBN: 978-951-691-226-7