Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset (VTT)

Tekijät: Nils-Olof Nylund, Saara Tamminen, Kai Sipilä, Juhani Laurikko, Esa Sipilä, Kari Mäkelä, Ilkka Hannula, Juha Honkatukia

Julkaisu: Tutkimusraportti VTT-R-00752-15

Päiväys: 16.6.2015

Tiivistelmä

Työssä selvitettiin millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla Suomen tieliikenteessä voidaan saavuttaa 30 tai 40 %:n vähenemä tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä (CO2) vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoden ollessa 2005. Tieliikenteen CO2-päästöt määräytyvät suoritteiden, energian kulutuksen ja käytetyn polttoaineen hiili-intensiteetin perusteella. Liikenteen CO2-päästöjen laskennassa biopolttoaineet, vety ja sähkö oletetaan hiilineutraaleiksi.

Tutkimuksen pääteemat: Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka

Asiasanat:
biopolttoaineet energiajärjestelmä energiankulutus kansantalous liikenne