Kuntien sääntelyn periaatteet (VNK)

Julkaisu: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 21/2016

Päiväys: 26.4.2016

Tiivistelmä

Tässä raportissa arvioidaan kuntien tehtäviä koskevaa sääntelyä kolmesta näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kuinka kuntien velvoitteita voidaan analysoida taloustieteellisen arviointikehikon puitteissa. Päätöksentekijät voivat hyödyntää esitettyä arviointikehikkoa lisätyökaluna velvoitteita vähennettäessä. Kehitetty arviointikehikko keskittyy siihen, kuinka hyvin velvoitteet ovat linjassa taloustieteessä esitettyihin näkemyksiin tehtävien jaosta valtion ja kuntien välillä.

Raportin toinen osa tarkastelee kuntiin kohdistetun ohjauksen toimivuutta kahden empiirisen esimerkin avulla. Resurssiohjausta käsitellään perusopetuksessa ja normiohjausta kuntatyöntekijöiden irtisanomissuojan muodossa. Empiiristen esimerkkien avulla pyritään havainnollistamaan ohjauskeinojen vaikuttavuutta. Viime kädessä luotettavaa tietoa velvoitteiden ja politiikkamuutosten vaikuttavuudesta voidaan saada vain empiiristen tarkastelun avulla.

Raportin viimeisessä osassa kuntien sääntelyä tarkastellaan teoreettisesta optimaalisen mekanismisuunnittelun näkökulmasta. Mallissa havainnollistetaan, kuinka sääntelijän (valtio), jolla ei ole täydellistä informaatiota säänneltyjen (kunnat) toiminnasta, tulisi rakentaa informaation paljastava mekanismi, joka mahdollistaa optimaalisen sääntelyn.

Tutkimuksen pääteemat: Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous

Asiasanat:
ekonometria julkinen talous julkisten palveluiden tehokkuus kunnat kuntatalous kustannus-hyötyanalyysi kustannustehokkuus peruskoulu

ISBN: 978-952-287-255-5