Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooli (Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2017)

Tekijät: Kaisa Kotakorpi

Julkaisu: Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2017

Päiväys: 18.12.2017

Tiivistelmä

Käyttäytymistaloustieteen (toiselta nimeltään psykologinen taloustiede) tutkimustulosten perusteella yksilöt eivät aina tee oman hyvinvointinsa kannalta parhaita mahdollisia päätöksiä. Tällöin julkinen valta voi pyrkiä korjaamaan yksilöiden tekemiä virheitä. Tämä on mahdollista, vaikka julkisella vallalla ei ole parempaa tietämystä yksilöiden todellisista preferensseistä: julkisella vallalla on käytössään laajempi keinovalikoima kuin yksityisellä sektorilla esimerkiksi tahdonheikkouden ongelman lievittämiseksi ja pitkäjänteisen päätöksenteon tukemiseksi. Paternalismi ei välttämättä tarkoita yksilön valinnanvapauden rajoittamista tai julkisen sektorin koon kasvua, vaan mahdollisten politiikkavaihtoehtojen kirjo on yhtä laaja kuin perinteisessä julkistaloustieteessä. Yksilöiden päätöksenteon vinoumien tunnistaminen ja käyttäytymistaloustieteen huolellinen soveltaminen voi auttaa paremman yhteiskuntapolitiikan suunnittelussa

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

Asiasanat:
käyttäytymisvaikutukset ohjauskeinot