Kansantaloudesta tulee pian "kiertotalous" (Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2015)

Tekijät: Anni Huhtala

Julkaisu: Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2015

Päiväys: 15.12.2015

Tiivistelmä

EU:n komissio on laatinut aloitteen, jolla pyritään kohti kiertotaloutta (”circular economy”, European Commission 2015). Kuten monella muullakin EU:n ohjelmalla, myös kiertotalouspaketilla tavoitellaan työpaikkoja, kasvua ja investointeja samalla kun yritetään sitoutua kestävään kehitykseen. EU-politiikassa kiertotalous tarjoaisi siten yhtenäisen poliittisen ratkaisun talouden ja ympäristön tilan ahdinkoon.

Tutkimuksen pääteemat: Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka

Asiasanat:
energiajärjestelmä energiatehokkuus ilmastopolitiikka investoinnit kannustimet kansantalous kiertotalous kilpailukyky talouskasvu talouskasvu ja ympäristö talouspolitiikka ympäristötaloustiede