Innovatiopolitiikan mahdollisuudet vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen ovat rajalliset (Työpoliittinen aikakauskirja, TEM)

Tekijät: Elina Berghäll

Julkaisu: Työpoliittinen aikakauskirja 2/2016

Päiväys: 1.6.2016

Tiivistelmä

Talouden kasvu on tehokkainta työllisyyspolitiikkaa, mutta miten edistää taloudellista kasvua? Valuutta- ja rahapolitiikan poistuttua keinovalikoimasta, jäljelle jäänyt finanssipolitiikka tarjoaa vero- ja tukivaihtoehtoja. Suorien- ja verotukien mahdollisuudet edistää talouskasvua riippuu paljolti siitä kuinka hyvin ne osataan kohdistaa.

Tutkimuksen pääteemat: Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

Asiasanat:
elinkeinopolitiikka innovaatiopolitiikka innovaatiot julkinen talous kasvuteoriat politiikkatoimenpiteet talouskasvu teknologinen kehitys tutkimus&kehitys yritysten kilpailukyky