Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995-2013 (ETK)

Tekijät: Marja Riihelä, Juha Rantala

Julkaisu: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1/2016

Päiväys: 7.3.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloa ja tuloeroja vuosina 1995–2013. Vertailussa käytetään useita tulokäsitteitä, kuten eri eläketuloja, brutto- ja nettotuloja sekä perheen tulot huomioivaa ekvivalenttituloa. Tämä tarjoaa näkökulmia sukupuolten välisen ja sisäisen tasa-arvon tarkasteluun.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

Asiasanat:
eläkkeet eriarvoisuus kotitaloudet sosiaalietuudet tuloerot tulonjako verotus väestön ikääntyminen

ISBN: 978-951-691-236-6