Työnteon kannustimet - mitä jää käteen?

Tekijät: Heikki Viitamäki

Julkaisu: VATT Muistiot 50

Päiväys: 11.8.2015

Tiivistelmä

Miten vero- ja etuusjärjestelmien rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat työnteon kannustavuuteen vuonna 2015. Tätä selvitettiin VATT:n juuri ilmestyneessä muistiossa. Kannustimia parantamalla halutaan edesauttaa työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia hakeutumaan työmarkkinoille sekä ansiotyössä olevia työskentelemään aiempaa enemmän ja tehokkaammin. Tulosten mukaan pienituloisilla yksin asuvilla ja lapsettomilla puolisoilla efektiiviset marginaaliveroasteet voivat olla 60–90 prosenttia, eli korkeampia kuin kaikkein suurituloisimpien marginaaliveroasteet. Pienituloisilla lapsiperheillä ongelmat kärjistyvät ja taloudelliset kannustimet ovat käytännöllisesti katsoen olemattomat laajalla tuloalueella, ylettyen jopa keskipalkkaisiin. Tämä johtuu pääosin siitä, että lasten lukumäärän kasvaessa yleinen asumistuki lisääntyy, jolloin sen marginaalivaikutus ulottuu korkeammalle tulotasolle. Mitä enemmän lapsia, sitä pitemmälle tuloasteikossa vaikutus ulottuu. Samanaikaisesti marginaaliveroaste nousee keskituloisilla noin 50 prosenttiin. Pienten lasten perheissä työnteon kannustavuutta heikentävät lisäksi tarveharkintaiset päivähoitomaksut ja lasten kotihoidon tuki.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

ISBN: 978-952-274-155-4 (PDF)