Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

VATT:ssa tutkitaan yritysverotusta, elinkeinopolitiikkaa sekä globalisaation vaikutuksia Suomen talouden rakenteeseen.

Yritysverotuksen tutkimushankkeissamme arvioidaan jo toteutettujen tai mahdollisten tulevien veromuutosten vaikutuksia yritysten ja yrittäjien käyttäytymiseen. Elinkeinopolitiikan tutkimuksessa arvioidaan erityisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukien vaikuttavuutta. Kansainvälisen talouden osalta tutkimme taloudellisen integraation ja kaupan kasvun vaikutuksia Suomen talouteen ja työmarkkinoihin.

Ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:

  • arvonlisäverotus, osinkoverotus
  • harmaan talouden mekanismit, verosuunnittelun kysymykset
  • verkostovaikutukset työmarkkinoilla, koulutuksessa ja innovaatiotoiminnassa
  • yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn
  • taloudellisen integraation ja kaupan kasvun yksilötason työmarkkinavaikutukset suomalaisille
  • palvelujen viennin ja tuonnin vaikutukset Suomen talouteen.

Palveluviennin osalta VATT:ssa tutkitaan parhaillaan kotimaahan jäävää arvonlisää. Katsomme myös sitä, kuinka paljon suomalaiset yritykset korvaavat omaa tuotantoaan tuomalla palveluja, ja miten tämä vaikuttaa työvoiman kysyntään ja palkkoihin Suomessa.

Ajankohtaista