Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

VATT:ssa tutkitaan yritysverotusta, elinkeinopolitiikkaa sekä globalisaation vaikutuksia Suomen talouden rakenteeseen.

Yritysverotuksen tutkimushankkeissamme arvioidaan jo toteutettujen tai mahdollisten tulevien veromuutosten vaikutuksia yritysten ja yrittäjien käyttäytymiseen. Elinkeinopolitiikan tutkimuksessa arvioidaan erityisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukien vaikuttavuutta. Kansainvälisen talouden osalta tutkimme taloudellisen integraation ja kaupan kasvun vaikutuksia Suomen talouteen ja työmarkkinoihin.

Ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:

  • arvonlisäverotus, osinkoverotus
  • harmaan talouden mekanismit, verosuunnittelun kysymykset
  • verkostovaikutukset työmarkkinoilla, koulutuksessa ja innovaatiotoiminnassa
  • yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn
  • taloudellisen integraation ja kaupan kasvun yksilötason työmarkkinavaikutukset suomalaisille
  • palvelujen viennin ja tuonnin vaikutukset Suomen talouteen.

Palveluviennin osalta VATT:ssa tutkitaan parhaillaan kotimaahan jäävää arvonlisää. Katsomme myös sitä, kuinka paljon suomalaiset yritykset korvaavat omaa tuotantoaan tuomalla palveluja, ja miten tämä vaikuttaa työvoiman kysyntään ja palkkoihin Suomessa.

Verotuet ja niitä koskevat arviot

Luettelo verotuista päivitetään vuosittain VATT:n ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Se julkaistaan molempien internetsivuilla.

Verotuet ja niitä koskevat arviot

Ajankohtaista