Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

VATT:ssa tutkitaan yritysverotusta, elinkeinopolitiikkaa sekä globalisaation vaikutuksia Suomen talouden rakenteeseen.

Yritysverotuksen tutkimushankkeissamme arvioidaan jo toteutettujen tai mahdollisten tulevien veromuutosten vaikutuksia yritysten ja yrittäjien käyttäytymiseen. Elinkeinopolitiikan tutkimuksessa arvioidaan erityisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukien vaikuttavuutta. Kansainvälisen talouden osalta tutkimme taloudellisen integraation ja kaupan kasvun vaikutuksia Suomen talouteen ja työmarkkinoihin.

Parhaillaan käynnissä olevissa hankkeissamme tutkitaan muun muassa:

  • arvonlisäverotusta: tutkimme ALV-alarajan vaikutuksia yritysten käyttäytymiseen sekä ALV-verokantamuutosten vaikutuksia palvelualojen yrityksiin, niiden hyödykkeiden hintoihin ja kysyntään
  • harmaan talouden mekanismeja sekä verosuunnittelun kysymyksiä
  • minkälaisia yksilötason työmarkkinavaikutuksia taloudellisen integraation ja kaupan kasvulla on ollut suomalaisille
  • palvelujen viennin ja tuonnin vaikutuksia Suomen talouteen.

Palveluviennin osalta VATT:ssa tutkitaan parhaillaan kotimaahan jäävää arvonlisää. Katsomme myös sitä, kuinka paljon suomalaiset yritykset korvaavat omaa tuotantoaan tuomalla palveluja, ja miten tämä vaikuttaa työvoiman kysyntään ja palkkoihin Suomessa.

Verotuet ja niitä koskevat arviot

Luettelo verotuista päivitetään vuosittain VATT:n ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Se julkaistaan molempien internetsivuilla.

Verotuet ja niitä koskevat arviot

Ajankohtaista