Verotuet ja niitä koskevat arviot

Verotuet ovat tiettyä elinkeinoa tai verovelvollisryhmää tukevia poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta eli ns. normiverojärjestelmästä. Verotuen muotoja ovat vähennykset, hyvitykset, verovapaudet, alennetut verokannat ja veronmaksua lykkäävät säännökset. Verotuet lasketaan säännöskohtaisesti menetetyn verotulon periaatteella, mutta niiden tarkkaa määrää ei aina pystytä laskemaan. Joidenkin verotukien määrää ei pystytä edes arvioimaan, johtuen saatavilla olevien tietoaineistojen puutteellisuudesta.

Lisätietoja:

Verotuet 2017-2019
14.09.2018

Verotuet Suomessa 2009, Outi Kröger ja Timo Rauhanen (toim.), VATT Valmisteluraportit 5, 2010
05.11.2010