Veromuutosten vaikutukset sukupuolen mukaan vuosina 1993–2012

Julkaisu: VATT Tutkimukset 180

Päiväys: 2.2.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksessa on arvioitu veropoliittisten ratkaisujen vaikutuksia naisten ja miesten väliseen taloudelliseen tasa-arvoon vuosina 1993–2012. Veromuutosten seurauksena ansiotuloverotus on merkittävästi keventynyt. Vaikutukset ovat kohdistuneet naisiin ja miehiin keskimäärin lähes samalla tavalla.

Sen sijaan eri tulotasoilla muutokset ovat olleet erilaisia. Kulutusverotuksen sukupuolivaikutuksia on ollut vaikea arvioida, koska kulutus on useamman henkilön kotitaloudessa suurelta osin yhteistä.

Selvitys on osa tasa-arvo-ohjelmaa ja se tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön toimeksiannosta.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

Asiasanat:
kotitaloudet politiikkatoimenpiteet politiikkatoimien vaikutusten arvointi sosiaaliturva tulonjako tuloverotus vaikuttavuusarviointi veropolitiikka verotus verouudistukset

ISBN: 978-952-274-136-3 (PDF)