Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015–2030

Tekijät: Jussi Ahokas, Juha Honkatukia, Markku Lehmus, Janne Niemi, Antti Simola, Saara Tamminen

Julkaisu: VATT Tutkimukset 181

Päiväys: 26.5.2015

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman tarpeen kehitystä Suomen taloudessa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Tutkimuksessa laaditaan Suomen taloudesta tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella lasketaan vaihtoehtoisia kehitysuria talouden eri muuttujista Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen laskennallisilla yleisen tasapainon malleilla.

Tutkimuksen pääteemat: Työmarkkinat ja koulutus

Asiasanat:
ennakointi skenaariotutkimus työn tarjonta yleisen tasapainon malli

ISBN: 978-952-274-148-6 (PDF)