VATT som arbetsplats

vatt-viikkoseminaari

VATT har en personalstyrka på cirka 50 medarbetare. Fyrtio av oss är forskare och de flesta av oss har doktorsexamen. I personalen ingår dessutom specialister på förvaltning, kommunikation och forskningstjänster.

Vi ingår i den starkaste koncentrationen av ekonomivetenskap i Finland. Vi verkar på Campus Economicum tillsammans med Ekonomiska läroämnet vid Helsingfors universitet, Nationalekonomiska institutionen vid Aalto-universitetet och Institutionen för nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan.

Vi utannonserar lediga tjänster på denna webbplats och via tjänsten Valtiolle.fi.

valtiolle.fi logo

Intresserad av en karriär som forskare?

Kom och lyssna på VATT:s nästa sommarpraktikpresentation!

VATT:s forskning och forskare kommer att presenteras för studenter onsdagen den 20 januari 2021, vid Teams-seminariet, där du får ytterligare information om praktikplatser och pågående VATT-forskningsprojekt. Föreställningar är på finska och engelska.

Anmälan senast torsdagen den 14 januari 2021: https://webropol.com/s/InternshipINFO2021