Senaste nyheter och meddelanden

 • Medlemmarna i kommunfullmäktige förbättrar servicenivån i det egna grannskapet

  Pressmeddeland 21.1.2021

  Medlemmarna i kommunfullmäktige förbättrar servicenivån i det egna grannskapet

  Ju färre fullmäktigeledamöter som är bosatta i närheten av en skola, desto troligare är det att skolan läggs ner. Nedläggningen av skolan leder till en selektiv flyttrörelse, då invånare med höga inkomster flyttar från grannskapet. Grannskap med låg utbildnings- och inkomstnivå är underrepresente...

 • Förslag till plan för ett försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

  Pressmeddeland 19.1.2021

  Förslag till plan för ett försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

  I statsminister Sanna Marins regeringsprogram stakas ut riktlinjer för ett försök med rekryteringsstöd som syftar till att sänka rekryteringströskeln för företagare. Målet är att stödja företagens tillväxt och främja sysselsättningen. Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) och Aalto-universi...

 • 30 år av forskning: Internationell bolagsbeskattning

  Nyheter 23.11.2020

  Statens ekonomiska forskningscentral VATT firar sina 30 år genom att uppmärksamma teman inom våra viktigaste forskningsområden. Den fjärde delen av serien fokuserar på forskningen kring internationell bolagsbeskattning.

 • 30 år av forskning: Energi- och klimatpolitik

  Nyheter 11.11.2020

  30 år av forskning: Energi- och klimatpolitik

  Statens ekonomiska forskningscentral VATT firar sina 30 år genom att uppmärksamma teman inom våra viktigaste forskningsområden. Den tredje delen av serien fokuserar på forskningen kring energi- och klimatpolitik.

 • VATT:s tillblivelse – bakgrundsarbete för finanspolitiska beslut

  Nyheter 27.10.2020

  VATT:s tillblivelse – bakgrundsarbete för finanspolitiska beslut

  Under både 70-talskrisen och lågkonjunkturen på 1990-talet blev tunga politiska beslut till först när beslutsfattarna stod med ryggen mot väggen och detsamma verkar upprepas i dag, säger Seppo Leppänen. Ekonomiska rådets långvariga generalsekreterare spelade också en stor roll vid VATT:s tillbliv...

 • Undersökning: Det elektroniska receptet förbättrar kvaliteten på medicineringen

  Pressmeddeland 26.10.2020

  Undersökning: Det elektroniska receptet förbättrar kvaliteten på medicineringen

  Elektroniska recept förbättrade kontrollen av patienternas medicinering och ledde till en förbättring av kvaliteten på medicineringen. Av en färsk undersökning framgår att ordinerandet av skadliga läkemedelskombinationer minskade betydligt i landsbygdskommuner tack vare e-recept.

 • VATT på 2020-talet: Forskning på hög internationell nivå

  Nyheter 30.9.2020

  VATT på 2020-talet: Forskning på hög internationell nivå

  Anni Huhtala har varit överdirektör för VATT sedan 2015. Under den här tiden har de indikatorer för forskningsverksamheten som betonar publikationernas kvalitet utvecklats positivt. ”Överdirektörens uppgift är att skapa förhållanden som ger goda förutsättningar för forskning”, säger Anni Huhtala ...

 • Momssänkning förbättrar inte konsumenternas köpkraft

  Pressmeddeland 2.9.2020

  Momssänkning förbättrar inte konsumenternas köpkraft

  Forskarna vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Löntagarnas forskningsinstitut PT visar att momssänkningar avspeglas i priser mycket svagare än momshöjningar. I en undersökning som publicerats i en viktig ekonomisk tidskrift framgår det att en tillfällig momssänkning leder till priser...

 • VATT på 2010-talet: Nationalekonomens tankesätt i den offentliga diskussionen

  Nyheter 9.7.2020

  VATT på 2010-talet: Nationalekonomens tankesätt i den offentliga diskussionen

  Juhana Vartiainen jobbade som tjänsteman i Sverige då han blev överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral VATT. Han upplevde det som sin skyldighet att mana på finländarna att korrigera hållbarhetsunderskottet. ”På samma sätt som läkarna försvarar vacciner, bör ekonomer våga framföra e...

 • 30 år av forskning: Boenderelaterade bidrag och skatter

  Nyheter 8.7.2020

  30 år av forskning: Boenderelaterade bidrag och skatter

  Statens ekonomiska forskningscentral VATT firar sina 30 år genom att uppmärksamma teman inom våra viktigaste forskningsområden. Den andra delen av serien fokuserar på forskningen kring boenderelaterade bidrag och skatter.

 • Utredning: Kravet på att använda skyddsmask ökade inte rörligheten

  Pressmeddeland 29.6.2020

  Utredning: Kravet på att använda skyddsmask ökade inte rörligheten

  Införandet av masktvång minskade människornas rörlighet något på kort sikt, men på längre sikt påverkade beslutet inte rörligheten. Detta konstateras i en ny utredning där man undersökte hur kravet på att använda skyddsmasker påverkade rörligheten i Tyskland.

 • Utredning: Friställning ökar dödsrisken

  Pressmeddeland 9.6.2020

  Utredning: Friställning ökar dödsrisken

  Att förlora jobbet då arbetsplatsen läggs ner ökar betydligt dödsrisken för de friställda och deras partner. Detta framkommer i en färsk studie av personer som förlorade jobbet under recessionen på 1990-talet och deras familjer.

 • Utredning: Långt patentskydd ökar lockelsen att kringgå läkemedelspatent

  Pressmeddeland 20.5.2020

  Utredning: Långt patentskydd ökar lockelsen att kringgå läkemedelspatent

  Förlängning av patentskyddet är ett dåligt incitament för utveckling av nya läkemedel. Långa patent motiverar tillverkare av synonympreparat att kringgå det ursprungliga substanspatentet. Enligt en färsk studie vore det effektivare att meddela kortare patent med starkare patentskydd. Patentskydde...

 • VATT på 2000-talet: En ny generation och vetenskaplig ambition

  Nyheter 15.5.2020

  VATT på 2000-talet: En ny generation och vetenskaplig ambition

  På 2000-talet verkade Aki Kangasharju i tio års tid som forskningsdirektör och i ett års tid som överdirektör på Statens ekonomiska forskningscentral VATT. ”Det viktigaste med att leda ett forskningsinstitut är vanligtvis att hitta en balans mellan vetenskaplig trovärdighet, stödjande av politisk...

 • Sysselsättningseffekterna av försöket med basinkomst små

  Nyheter 6.5.2020

  Sysselsättningseffekterna av försöket med basinkomst små

  Sysselsättningseffekterna av försöket med basinkomst var små och deras tolkning försvåras av aktiveringsmodellen som togs i bruk år 2018. Värdering av försökets sysselsättningseffekterna utföras av VATT.