TUTKIMUS 29.4.2020

En långvarig arbetslöshet leder till en kostsammare ekonomisk kris

En långvarig arbetslöshet leder till en kostsammare ekonomisk kris

Pandemin till följd av coronaviruset har lett till en global ekonomisk kris. Nu då vi kommit över den första chocken har en diskussion om de ekonomiska följderna blossat upp. Det är uppenbart att Finland kommer att störtdyka ner i en recession. Ingen vet hur djup recessionen blir. Ett gemensamt drag med recessionen i början av 1990-talet är att den totala efterfrågan kraschat, vilket ser ut att leda till kraftig ökning av arbetslösheten. Kan lärdomarna från 90-talets recession utnyttjas för att lösa dagens kris?