PRESSMEDDELAND 20.5.2020

Utredning: Långt patentskydd ökar lockelsen att kringgå läkemedelspatent

Utredning: Långt patentskydd ökar lockelsen att kringgå läkemedelspatent

Förlängning av patentskyddet är ett dåligt incitament för utveckling av nya läkemedel. Långa patent motiverar tillverkare av synonympreparat att kringgå det ursprungliga substanspatentet. Enligt en färsk studie vore det effektivare att meddela kortare patent med starkare patentskydd. Patentskyddet är en högaktuell fråga nu när EU förnyar sin strategi för immateriella rättigheter.

BLOG 29.4.2020

En långvarig arbetslöshet leder till en kostsammare ekonomisk kris

En långvarig arbetslöshet leder till en kostsammare ekonomisk kris

Pandemin till följd av coronaviruset har lett till en global ekonomisk kris. Nu då vi kommit över den första chocken har en diskussion om de ekonomiska följderna blossat upp. Det är uppenbart att Finland kommer att störtdyka ner i en recession. Ingen vet hur djup recessionen blir. Ett gemensamt drag med recessionen i början av 1990-talet är att den totala efterfrågan kraschat, vilket ser ut att leda till kraftig ökning av arbetslösheten. Kan lärdomarna från 90-talets recession utnyttjas för att lösa dagens kris?

Veckoseminarium

11 juni 2020

Aline Bütikofer (NHH)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

04 juni 2020

Andrés Barrios Fernández

Recidivism and Neighborhood Institutions: Evidence from the Rise of the Evangelical Church in Chile (joint with Jorge García-Hombrados)

kl. 10.30-11.30
Seminar Registration

Veckoseminarium

28 maj 2020

Ana Costa-Ramón (Universitat Pompeu Fabra)

The Career Costs of Children's Health Shocks

kl. 10.30-11.30
Seminar Registration