BLOG 25.6.2020

Finland och reformen av den internationella bolagsbeskattningen

Finland och reformen av den internationella bolagsbeskattningen

Det behövs en reform av den internationella bolagsbeskattningen, men inget av de hittills föreslagna skattereformerna fyller riktigt måttet. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) för EU skulle medföra ändringar i den internationella beskattningen och begränsa vinstöverföringar. Samtidigt skulle den sannolikt minska samfundsskatteintäkterna i Finland. En kombination av olika bolagsskattereformer kan knappast resultera i ett enhetligt system.

BLOG 25.6.2020

Aktiveringsmodellen strulade till utvärderingen av basinkomstförsöket – eller gjorde den det?

Aktiveringsmodellen strulade till utvärderingen av basinkomstförsöket – eller gjorde den det?

Aktiveringsmodellen försvårade tolkningen av vilka effekter basinkomstförsöket haft på sysselsättningen, men i slutändan spelar det just ingen roll. I vilket fall som helst är beräkningarna noggrannare än vad som finns att tillgå om någon annan sysselsättningsåtgärd: basinkomsten hade en så liten inverkan på sysselsättningen att den aldrig kommer på fråga som en primär sysselsättningshöjande metod.