BLOG 17.11.2021

Vad fungerar? Lärdomar från utvärderingar av aktiv arbetsmarknadspolitik

Vad fungerar? Lärdomar från utvärderingar av aktiv arbetsmarknadspolitik

Ekonomiernas snabba omstart efter nedstängningarna i samband med covid-19 medför utmaningar för arbetsmarknaden. För att hitta lösningar på dessa utmaningar riktar beslutsfattarna blicken till tidigare erfarenheter av aktiv arbetsmarknadspolitik (ALMP). Det ser ut som om tidigare resultat skulle ha påverkat politiska beslut. Moderna aktiva arbetsmarknader har blivit mer specialiserade och bättre inriktade på specifika deltagargrupper.

BLOG 29.9.2021

På landsbygden behövs andra metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken än i städerna

På landsbygden behövs andra metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken än i städerna

Med tanke på klimatmålen är det i princip enkelt att minska utsläppen från vägtrafiken – det ska bara köras betydligt mindre med förbränningsmotorbilar. På landsbygden är utsläppen per hushåll fortfarande stora, medan största delen av de totala utsläppen sker i städerna. Utsläppen bör reduceras på vardera håll med olika metoder, för att det ska vara möjligt att halvera utsläppen före 2030.

VATT Seminarium

09 december 2021

Eric Ohrn (Grinnell College)

Capital Investment and Labor Demand: Evidence from 21st Century Tax Policy

Seminariet kommer undantagsvis att hållas kl. 16-17 (Zoom)

VATT Seminarium

02 december 2021

Olof Åslund (Uppsala University)

Limbo or Leverage? Asylum Waiting and Refugee Integration

kl. 10.30-11.30 (Zoom)
Registrering till seminarium

VATT Seminarium

25 november 2021

Pierre Koning (VU Amsterdam)

Workers' moral hazard versus insurer effort in disability insurance

kl. 10-11. Seminariet kan deltas i bara på plats (Economicum).