PRESSMEDDELAND 25.3.2022

VATT:s undersökning: Stora regionala löneskillnader mellan anställda inom social- och hälsovården inom den offentliga sektorn

VATT:s undersökning: Stora regionala löneskillnader mellan anställda inom social- och hälsovården inom den offentliga sektorn

Social- och hälsovårdspersonalen inom den offentliga sektorn har de högsta lönerna inom Östra Nylands välfärdsområde och de lägsta inom Södra Savolax välfärdsområde. Inom primärvården är lönerna i Helsingfors nästan de lägsta i landet, framgår det av en undersökning som Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) publicerade i dag.

PRESSMEDDELAND 18.3.2022

En ny undersökning ger ny kunskap om arbetssökandes deltidsarbete, tillfälliga arbete samt övergång till heltidsarbete

En ny undersökning ger ny kunskap om arbetssökandes deltidsarbete, tillfälliga arbete samt övergång till heltidsarbete

Enligt en undersökning som publicerades den 18 mars har deltidsarbete där jämkad arbetslöshetsförmån kompletterar inkomsterna ökat. Dröjsmålen i utbetalningen av förmånen har förkortats, men alla byråkrati- och informationsfällor har inte kunnat åtgärdas. Servicesystemet kan vara ett bättre stöd vid övergången till heltidsarbete än i nuläget.

PRESSMEDDELAND 26.1.2022

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Osäkra tider kräver reaktionsförmåga och konsekvent finanspolitik

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Osäkra tider kräver reaktionsförmåga och konsekvent finanspolitik

Regeringens stödåtgärder satte fart på den ekonomiska återhämtningen år 2021. Valet av en expansiv finanspolitik för 2022 kan anses befogat, eftersom det fanns en rejäl risk för en sämre ekonomisk utveckling än den som tidiga prognoser hade förutsett. Med sikte på de offentliga finansernas hållbarhet borde man sätta upp en stabiliseringsplan för de offentliga finanserna.

PRESSMEDDELAND 14.1.2022

Utvärderingsundersökning: De kommunala sysselsättningsförsöken är i gång – särskilt dialogen mellan kommunerna och staten bör stärkas

Utvärderingsundersökning: De kommunala sysselsättningsförsöken är i gång – särskilt dialogen mellan kommunerna och staten bör stärkas

De kommunala sysselsättningsförsöken inleddes i mars 2021. Efter vissa inledande fördröjningar sätter försöken nu fart på utvecklingen av nya regionala verksamhetsmodeller för skötseln av sysselsättningen, konstateras det i den första mellanrapporten från ett forskarkonsortium som leds av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att stärka samarbetet mellan staten och kommunerna.