NYHETER 4.10.2023

VATT-dagen 2023: Hälso- och sjukvården står inför val

VATT-dagen 2023: Hälso- och sjukvården står inför val

I Finland används årligen över 20 miljarder euro till hälso- och sjukvården. Varje år betalas nästan 2 miljarder euro enbart i läkemedelsersättningar. Valen som görs inom hälso- och sjukvården samt läkemedelsförsörjningen är viktiga beslut med tanke på statens, kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi. Besluten påverkar direkt individernas välbefinnande och arbetsförmåga samt hur rättvist och jämlikt samhället anses.

PRESSMEDDELAND 12.4.2023

Mellanrapporten om försöket med tvåårig förskoleundervisning har publicerats

Mellanrapporten om försöket med tvåårig förskoleundervisning har publicerats

Det pågående försöket med tvåårig förskoleundervisning har framskridit enligt planerna. Forskningsgruppen rekommenderar att man i det kommande regeringsprogrammet skriver in att beslut om införande av tvåårig förskoleundervisning fattas tidigast 2025 och att resultaten av det pågående försöket beaktas i beslutet. I mellanrapporten för den uppföljande undersökningen beskrivs försöksuppställningen för undersökningen, genomförandet av tvåårig förskoleundervisning i kommunerna, den inledande bedömningen av barnens färdigheter samt sambandet mellan barnens bakgrund och resultaten av de inledande bedömningarna.

VATT Seminarium

14 december 2023

Tuomo Virkola (VATT)

(Not) Anticipating Predictable Inheritances

10.30-11.30 (Economicum, 1. våningen föreläsningssalen 3-4)