BLOG 25.6.2020

Finland och reformen av den internationella bolagsbeskattningen

Finland och reformen av den internationella bolagsbeskattningen

Det behövs en reform av den internationella bolagsbeskattningen, men inget av de hittills föreslagna skattereformerna fyller riktigt måttet. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) för EU skulle medföra ändringar i den internationella beskattningen och begränsa vinstöverföringar. Samtidigt skulle den sannolikt minska samfundsskatteintäkterna i Finland. En kombination av olika bolagsskattereformer kan knappast resultera i ett enhetligt system.

BLOG 25.6.2020

Aktiveringsmodellen strulade till utvärderingen av basinkomstförsöket – eller gjorde den det?

Aktiveringsmodellen strulade till utvärderingen av basinkomstförsöket – eller gjorde den det?

Aktiveringsmodellen försvårade tolkningen av vilka effekter basinkomstförsöket haft på sysselsättningen, men i slutändan spelar det just ingen roll. I vilket fall som helst är beräkningarna noggrannare än vad som finns att tillgå om någon annan sysselsättningsåtgärd: basinkomsten hade en så liten inverkan på sysselsättningen att den aldrig kommer på fråga som en primär sysselsättningshöjande metod.

Veckoseminarium
TBA

17 december 2020

Myra Mohnen (University of Essex and University of Ottawa)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
TBA

10 december 2020

Simon Jäger (MIT Economics)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
TBA

03 december 2020

Miriam Wüst (University of Copenhagen)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
TBA

26 november 2020

Meltem Daysal (University of Southern Denmark)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
Discrimination, Managers, and Firm Performance: Evidence from "Aryanizations" in Nazi Germany

19 november 2020

Kilian Huber (Booth School of Business, University of Chicago)

Discrimination, Managers, and Firm Performance: Evidence from "Aryanizations" in Nazi Germany

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
Taxation and International Mobility: Evidence from Finland

12 november 2020

Jukka Pirttilä (University of Helsinki)

Taxation and International Mobility: Evidence from Finland

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
TBA

29 oktober 2020

Jarkko Harju (VATT)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
TBA

22 oktober 2020

Miguel Almunia (CUNEF Madrid)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
Minimum Wages and within-firm Wage Inequality (joint with Stephen Machin)

15 oktober 2020

Giulia Giupponi (Bocconi University)

Minimum Wages and within-firm Wage Inequality (joint with Stephen Machin)

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
The intergenerational mobility of immigrants and natives: evidence from Sweden

08 oktober 2020

Cristina Bratu (Aalto University)

The intergenerational mobility of immigrants and natives: evidence from Sweden

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium
Rules of Origin and Market Power (with Wanyu Chung)

24 september 2020

Carlo Perroni (University of Warwick)

Rules of Origin and Market Power (with Wanyu Chung)

kl. 10.30-11.30