PRESSMEDDELAND 26.3.2021

Forskning: Valförbund kan hindra att ett stort parti får makten i kommunfullmäktige

Forskning: Valförbund kan hindra att ett stort parti får makten i kommunfullmäktige

Valförbund inverkar inte väsentligt på antalet fullmäktigeplatser för de partier som ingått ett förbund, men de kan förhindra att stora partier får majoritet i kommunfullmäktige. De partier som ingår ett valförbund är ofta jämnstora och ligger nära varandra ideologiskt. Förbund ingås speciellt i kommuner där det finns många partier och deras väljarstöd är ojämnt fördelat.

PRESSMEDDELAND 19.3.2021

Utredning: Systematisk utveckling av regleringen av läkemedelsmarknaden och apoteken avgörande för kostnadsbesparingar

Utredning: Systematisk utveckling av regleringen av läkemedelsmarknaden och apoteken avgörande för kostnadsbesparingar

I en utredning som utfördes av Aalto-universitetet, Etla, Institutet för hälsa och välfärd och VATT gjordes en bedömning av verksamheten och regleringen av marknaden för receptbelagda läkemedel inom den öppna vården och apotekens uppgifter och verksamhet inom social- och hälsovården sågs över. Utredningen tar fram flera möjliga mål för minskning av läkemedelskostnader och utveckling av apoteksverksamhet genom att förbättra regleringen på marknaden och läkarnas verksamhetsmiljö.

PRESSMEDDELAND 17.2.2021

Mellanrapport från uppföljningen av reformen av antagningen av studerande har publicerats

Mellanrapport från uppföljningen av reformen av antagningen av studerande har publicerats

Syftet med reformen av antagningen av studerande är att göra övergången till högskoleutbildning smidigare och effektivisera fördelningen av studieplatser. I en uppföljningsundersökning som undervisnings- och kulturministeriet beställt utreder forskare vid Löntagarnas forskningsinstitut (PT) och Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) om reformen nådde sina mål. Undersökningen färdigställs våren 2022. I den mellanrapport som nu publiceras presenteras preliminära uppgifter om undersökningen.

Veckoseminarium

27 maj 2021

Stefano Lombardi (VATT)

TBA

Från kl. 10.30 till 11.30

Veckoseminarium

20 maj 2021

Andrés Barrios Fernandez (VATT)

Intergenerational Transmission of Human and Social Capital: Education Institutions and Access to the Elite (joint with Christopher Neilson and Seth Zimmerman)

Från kl. 10.30 till 11.30
Registrering till seminarium