PRESSMEDDELAND 14.1.2022

Utvärderingsundersökning: De kommunala sysselsättningsförsöken är i gång – särskilt dialogen mellan kommunerna och staten bör stärkas

Utvärderingsundersökning: De kommunala sysselsättningsförsöken är i gång – särskilt dialogen mellan kommunerna och staten bör stärkas

De kommunala sysselsättningsförsöken inleddes i mars 2021. Efter vissa inledande fördröjningar sätter försöken nu fart på utvecklingen av nya regionala verksamhetsmodeller för skötseln av sysselsättningen, konstateras det i den första mellanrapporten från ett forskarkonsortium som leds av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att stärka samarbetet mellan staten och kommunerna.

PRESSMEDDELAND 13.1.2022

Undersökning: Ökade FoU-understöd och skattelättnader lönar sig – stöden ska dock allokeras noggrant

Undersökning: Ökade FoU-understöd och skattelättnader lönar sig – stöden ska dock allokeras noggrant

En undersökning som publicerades den 13 januari visar att den effektivaste stödpolitiken omfattar en allokering av forsknings- och utvecklingsstöd till företag med hög FoU-produktivitet eller innovationskapacitet. Inom den praktiska innovationspolitiken ger dessutom ger icke-selektiva stöd, som till sin karaktär liknar FoU-skattestöd, en betydlig välfärdsökning, trots att tillväxten inte når samma nivå som den till följd av selektiva innovationsstöd.

BLOG 17.11.2021

Vad fungerar? Lärdomar från utvärderingar av aktiv arbetsmarknadspolitik

Vad fungerar? Lärdomar från utvärderingar av aktiv arbetsmarknadspolitik

Ekonomiernas snabba omstart efter nedstängningarna i samband med covid-19 medför utmaningar för arbetsmarknaden. För att hitta lösningar på dessa utmaningar riktar beslutsfattarna blicken till tidigare erfarenheter av aktiv arbetsmarknadspolitik (ALMP). Det ser ut som om tidigare resultat skulle ha påverkat politiska beslut. Moderna aktiva arbetsmarknader har blivit mer specialiserade och bättre inriktade på specifika deltagargrupper.

BLOG 29.9.2021

På landsbygden behövs andra metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken än i städerna

På landsbygden behövs andra metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken än i städerna

Med tanke på klimatmålen är det i princip enkelt att minska utsläppen från vägtrafiken – det ska bara köras betydligt mindre med förbränningsmotorbilar. På landsbygden är utsläppen per hushåll fortfarande stora, medan största delen av de totala utsläppen sker i städerna. Utsläppen bör reduceras på vardera håll med olika metoder, för att det ska vara möjligt att halvera utsläppen före 2030.

VATT Seminarium

24 mars 2022

Anna Salomons (Utrecht University)

TBA

kl. 10.30-11.30 (Zoom)

VATT Seminarium

10 mars 2022

Rigissa Megalokonomou (Queensland University)

TBA

kl. 10.30-11.30 (Zoom)

VATT Seminarium

03 mars 2022

Steffen Altmann (University of Copenhagen, IZA)

TBA

kl. 10.30-11.30 (Zoom)

VATT Seminarium

17 februari 2022

Jouko Verho (VATT)

TBA

kl. 10.30-11.30 (Zoom)

VATT Seminarium

03 februari 2022

Torsten Santavirta (University of Helsinki)

TBA

kl. 10.30-11.30 (Zoom)

VATT Seminarium

27 januari 2022

Dave Macdonald (Aalto University)

Truth in Sentencing, Incentives and Recidivism

kl. 10.30-11.30 (Zoom)
Registrering till seminarium