PRESSMEDDELAND 13.10.2022

VATT:s undersökning: Höjningar av bostadsbidraget höjer inte de hyror som bidragstagarna betalar

VATT:s undersökning: Höjningar av bostadsbidraget höjer inte de hyror som bidragstagarna betalar

Bostadsbidraget ändrades i Finland 2015 så att bidragsbeloppet inte längre berodde på bostadens yta. Reformen höjde bostadsbidraget till små bostäder betydligt. Man befarade att det ökade bidraget till små bostäder skulle höja hyrorna och därmed enbart gynna uthyrarna. Ändringarna av bostadsbidraget påverkade dock inte hyrorna nämnvärt, visar VATT:s färska undersökning.

PRESSMEDDELAND 2.9.2022

Datarummet har inrättats: den nya enheten producerar snabbt information till stöd för beslutsfattandet – sökningen av en direktör för Datarummet har inletts

Datarummet har inrättats: den nya enheten producerar snabbt information till stöd för beslutsfattandet – sökningen av en direktör för Datarummet har inletts

I Finland har en enhet för främjande av kunskapsbaserat beslutsfattande inrättats som är unik även på internationell nivå. Datarummet, som har fått en treårig finansiering, är en självständig enhet vid VATT. Enheten har ett nära samarbete med centret för ekonomisk vetenskap Helsinki GSE och Statistikcentralen. Befattningen som direktör för Datarummet har nu ledigförklarats.

PRESSMEDDELAND 13.6.2022

Flexibel pensionsålder fungerade inte i Finland

Flexibel pensionsålder fungerade inte i Finland

År 2005 genomfördes en pensionsreform i Finland som innebar att den nedre åldersgränsen för pension sänktes från 65 till 63 år. Samtidigt uppmuntrade man finländarna ekonomiskt att gå i pension vid en ålder mellan 63 och 68 år som passade en själv. En ny forskning gjord av VATT och Labore visar att den nedre åldersgränsen 63 år blev den nya normen för pensionsålder, och endast i mycket låg grad fortsatte folk att arbeta flexibelt.

PRESSMEDDELAND 25.3.2022

VATT:s undersökning: Stora regionala löneskillnader mellan anställda inom social- och hälsovården inom den offentliga sektorn

VATT:s undersökning: Stora regionala löneskillnader mellan anställda inom social- och hälsovården inom den offentliga sektorn

Social- och hälsovårdspersonalen inom den offentliga sektorn har de högsta lönerna inom Östra Nylands välfärdsområde och de lägsta inom Södra Savolax välfärdsområde. Inom primärvården är lönerna i Helsingfors nästan de lägsta i landet, framgår det av en undersökning som Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) publicerade i dag.

PRESSMEDDELAND 18.3.2022

En ny undersökning ger ny kunskap om arbetssökandes deltidsarbete, tillfälliga arbete samt övergång till heltidsarbete

En ny undersökning ger ny kunskap om arbetssökandes deltidsarbete, tillfälliga arbete samt övergång till heltidsarbete

Enligt en undersökning som publicerades den 18 mars har deltidsarbete där jämkad arbetslöshetsförmån kompletterar inkomsterna ökat. Dröjsmålen i utbetalningen av förmånen har förkortats, men alla byråkrati- och informationsfällor har inte kunnat åtgärdas. Servicesystemet kan vara ett bättre stöd vid övergången till heltidsarbete än i nuläget.

VATT Seminarium

15 december 2022

Andreas de Barros (MIT)

Explaining the Productivity Paradox: Experimental Evidence from Educational Technology

kl. 10.30-11.30 (Economicum)