Lukas Worku

Lukas Worku

Biträdande forskare, EM

Forskningsområden: punktskatt på sötsaker punktskatter

[email protected]

Tel. +358 295 519 519

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Lukas är biträdande forskare i forskningsgruppen Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning. Han arbetar med projekt inom spetsforskningsenheten för skatteforskning, där han fokuserar på punktskatter, särskilt punktskatten på sötsaker. Lukas är ekonomie magister från Aalto-universitetet sommaren 2022.